BİSECT 20 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Elma içkurdu(Cydia pomenella) 12,5 ml/100 l .su (yumurta) 14 gün
Armut Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) 17,5 ml/100 l.su 14 gün
Ayva Elma içkurdu(Cydia pomenella) 12. 5 ml/100 su (yumurta) 14 gün
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 15 ml/100 l su (yumurta) 3 gün(sofralık) 28 gün (şaraplık) 7 gün (asma yaprağı) gün
Elma Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) 17. 5 ml/100 Su 14 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 17. 5 ml/100 Su 14 gün
Erik Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20 ml/100 l.su 14 gün
Kayısı Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20 ml/100 l.su 14 gün
Kayısı Doğu meyve güvesi(Cydia molesta) 17,5 ml/100 l .su 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu( Sesamia spp) 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 14 gün
Mısır Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 14 gün
Mısır Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) 15 ml/da 14 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 17.5 ml/da 21 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 17.5 ml/da 21 gün
Pamuk Dikenlikurt ((Eariasinsulana)) 20 ml/da 21 gün
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 6 ml/da (larva) 14 gün
Şeftali Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20 ml/100 l.su 14 gün
Şeftali Doğu meyve güvesi(Cydia molesta) 17,5 ml/100 l .su 14 gün

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Formulasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökelme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlemeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, Bisect 20 SC’ nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etikette yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız

Bisect® 20 SC ilaçlamanın ardından bitki üzerinde kurumasından 1-2 saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez. İlaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk- Yeşilkurt; rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk- Pamuk yaprakkurdu;  10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamuk- Dikenlikurt: Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2  larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğunda koza sürveyinde  ise % 10 bulaşık koza varsa ilaçlama yapılmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde 2’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Elma, Armut yaprak galeri güvesi: Yaprak başına 4 veya daha fazla canlı larva ve parazitlenme oranı  çok düşükse uygulama yapılır.

Elma, Armut, Ayva-Elma iç kurdu :  Elma içkurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Bisect® 20 SC ile bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Armut ve Ayva’da tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

İlacın etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1.döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir. Bu ilaçlamalar direnç ile ilgili bölümde belirtilen kurallara bağlı kalınarak farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar ile yapılmalıdır. Elma, Armut, Ayva’da sezon içinde 2’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Şeftali ve Kayısı- Şeftali güvesi ve Doğu Meyve güvesi: Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra  ilaçlama yapılır. Kullanılan ilacın etki süresi yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. Bisect® 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Şeftali’de sezon içinde 2’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Erik- Şeftali güvesi: Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra  ilaçlama yapılır. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. Bisect® 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Erikte sezon içinde 2’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Patates- Patates böceği;  günlük ortalama sıcaklık 14-15 oC’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu     % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak    % 40’a kadar çıkmaktadır.

Patateste sezon içinde 2’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Mısır- Koçankurdu ve Mısırkurdu; zararıları ile mücadelede ilk yumurtaların görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 2 ilaçlama yapılır. Ek ilaçlamaların gerekli olduğu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar kullanılmalıdır.

Mısır-Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) zararlısı ile mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayrı yerde 3’er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mısırda sezon içinde aynı yerde 2’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Bağ-Salkım güvesi; salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı          1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde  uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır. Bağda sezon içinde sofralık üzümlerde 2, şaraplık üzümlerde 1’den fazla Bisect® 20 SC uygulaması yapmayınız.

 

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler