BLEAK

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) 35 ml/100 l su larva, nimf, ergin 3 gün
Çilek (sera) Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) 35 ml/da larva, nimf, ergin 3 gün
Domates (sera) Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) 35 ml/100 l su larva, nimf, ergin 3 gün
Elma Avrupa kırmızı örümceği(Panonychus ulmi) 35 ml/100 l su yumurta, larva, nimf, ergin 14 gün
Hıyar (sera) Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) 35 ml/100 l su larva, nimf, ergin 3 gün
Karanfil Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) 35 ml/100 l su larva, nimf, ergin
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek(Teranychus urticae) 35 ml/da yumurta, larva, nimf, ergin 21 gün

Bleak (228.6 g/l Spiromesifen+ 11.4 g/l Abamectin) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada Avrupa Kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamukta İki noktalı kırmızı örümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için, bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra surveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında veya içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Tarla kenarından tarlanın içine yayılmış ve yapılan surveyde de yoğunluk yaprak başına akdeniz bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılır.

Çilek (sera), Kırmızıörümcekler: Erken dönem uygulaması; Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması; Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve BKÜ uygulaması yapılması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakcık incelenir. Yaprakcık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde BKÜ uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Hıyar (sera), Kırmızıörümcekler İlk sayım için seraya parsellerin köşegenlerinden çapraz girilir, 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı 10 adettir. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızı örümcekler büyüteç ile sayılıp kaydedilir. Toplam canlı kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Domates (sera), Biber (sera), Kırmızıörümcekler İlk sayım için seraya parsellerin köşegenlerinden çapraz girilir, 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı 20 adettir. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızı örümcekler büyüteç ile sayılıp kaydedilir. Toplam canlı kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Karanfil (kesme çiçek), Kırmızıörümcekler: Süs bitkisi ekim alanları sı k sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır. 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler