BONITA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml /da
Ayçiçeği Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml /da
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml /da
Ayçiçeği Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 100 ml /da
Ayçiçeği Tavşan bıyığı (salkım otu) (-) 100 ml /da
Ayçiçeği Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml /da
Ayçiçeği Yabani arpa (Hordeum geniculatum) 100 ml /da
Ayçiçeği Yapışkan otu(Setaria verticillata) 100 ml /da
Bağ Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Bağ Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Domates Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml /da
Domates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml /da
Domates Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml /da
Kanola Delice(Lolium temulentum) 100 ml /da
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 100 ml /da
Kanola Kısır yabani yulaf(Avena sterilis) 100 ml /da
Kanola Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml /da
Kanola Kuş yemi (Phalaris spp.) 100 ml /da
Kanola Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml /da
Kanola Yapışkan otu(Setaria verticillata) 100 ml /da
Kırmızı Mercimek Ayrık (Agropyron sp.) 100 ml /da
Kırmızı Mercimek Kısır yabani yulaf(Avena sterilis) 100 ml /da
Kırmızı Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 75 ml/da
Nohut Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 75 ml/da
Nohut Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 75 ml/da
Nohut Yabani yulaf(Avena fatua) 75 ml/da
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 75-100 ml/da
Soğan Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml /da
Soğan Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml /da
Soğan Yapışkan otu(Setaria verticillata) 100 ml /da
Soya Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml /da
Soya Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml /da
Soya Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml /da
Soya Kuş yemi (Phalaris spp.) 100 ml /da
Soya Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml /da
Şeker Pancarı Darıcan(Echinochloa crus-galli) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Yabani yulaf(Avena fatua) 75-100 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BONITA ( 50 g/L Quizalofop-p-ethyl) Alkali bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki Koruma Ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir) yabancı otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler