BORECAF

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 500 g/100 L su 14 gün
Bağ Ölükol(Phomopsis viticola) 3500 g/100 L su (Kış uygulaması) 500 g/100 L su (Yaz uygulaması) 14 gün
Domates Mildiyö(Bremia lactucae) 400 g/da 14 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 1500 g/100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 1250 g/100 L su Dormant dönem 625 g/100 L su Normal dönem 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı(Taphrina deformans) 1500 g/l 100 l su 14 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginum) 1.uygulama 1500 g/100 L su 2. uygulama 1000 g/100 L su 14 gün

BORECAF (% 20 Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı ) Diğer bitki koruma ürünleri ile (İnsektisit, Fungisit, Bitki gelişim düzenleyicisi vs) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

COPPER CALCIM SULFATE:
Kontak  ve koruyucu etkili yeşil aksam fungisitidir. Mantar sporları çimlenmeye başlamadan önce, ürün yeşil aksam üzerinde olmalıdır.
Bakır iyonları büyüdükçe pasif fungal ve bakteriyel sporlar tarafından absorbe edilir. Bakır bir kez emilince  , patojen organizmaların enzim sistemleri bozulur. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ mildiyösü:
1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2.ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamalar, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ ölükol:
*Kış uygulaması; Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
*Yaz uygulaması;
1.uygulama, sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.uygulama, sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.uygulama, sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):
1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra ,
2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara bölgesinde;
1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege bölgesinde;
1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz bölgesinde;
1.uygulama: Hasattan sonra,
2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce,
3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler