BURBON

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Mısır İmampamuğu (Abutilon theophrasti) 200 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 200 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 200 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Kanyaş (Sorghum halepense) 250 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Mısır Köpek üzümü(Solanum nigrum) 300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde

BURBON mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili yabancı ot ilacıdır. BURBON esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur. Ürünün etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup  ALS enzimi sentezi ihbitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine’in yapımında ihtiyaç vardır. İnhibasyon sonucunda yabancı otların büyümesi ve faaliyetleri hızla durur. Uygulamalarda ilk belirtiler bir hafta içinde ortaya çıkar 15-20 gün içinde yabancı otlar tamamen ölür.

Burbon®  (37,5 g/l Mesotrione+15 g/l Nicosulfuron)

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur. Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitler ile karıştırılmamalıdır ve organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Uygulamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir.

BİTKİ TOLERANSI: Burbon sadece mısırda kullanılabilen bir yabancı ot ilacıdır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması önerilmez. Tatlı mısır ve patlatmalık mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise, hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye, bakla ekimi Burbon uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzelerdir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler