BURBOT 30 EC

BURBOT 30 EC

BURBOT 30 EC

Fungisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 50 ml/100 l su 21 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi(Septoria tiritici) 40 ml/da 21 gün
Buğday Sarıpas (Puccinia striiformis) 40 ml/da 21 gün
Buğday Kahverengi pas(Puccinia recondita tritici) 40 ml/da 21 gün
Buğday Kara pas (Puccinia graminis tritici) 40 ml/da 21 gün
Buğday Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 50 ml/da 21 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina ) 50 ml/da 21 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 30 ml/da 21 gün
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı(Alternaria alternata ) 50 ml/100 l su 21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yaygın olarak kullanılan birçok bitki koruma ürünü ile tank karışımı halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Buğdayda septorya yaprak lekesi

Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğday Pas Hastalıkları

Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğday’da tahıl küllemesi

 İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:

1.Uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürünlerinin özelliği, etki süresi ve yağış durumu dikkate alınarak yapılır.

Şeker pancarı yaprak leke hastalığı

Şeker pancarı erişkin yapraklarının % 5 inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Turunçgil kahverengi leke hastalığı

Uygulamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında, yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı, sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı

Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler