CASARO 50 SC

CASARO 50 SC

CASARO 50 SC

Fungisit

SC (Süspansiyon Konsantre)
500 g/L Chlorothalonil

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 ml/100 L su 3-7
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 175 ml/100 L.su 3
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 175 ml/100 L.su (sera) 3
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis) 200 ml/100 L.su 3
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 ml/100 L.su 3
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 ml/100 L su (sera) 3
Kayısı Yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 200 ml/100 L.su 56
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 300 ml/da 3
CASARO 50 SC (Chlorothalonil 500 g/L) , Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Değişik formülasyonlardaki EM gibi diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenmesi ve daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir. Surfaktanlar veya yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. İkiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım için ön deneme yapılması gerekir.
CHLOROTHALONIL:
Sistemik olmayan koruyucu yeşil aksam fungisitidir. Glikoz ve enerji üretimini, mantar öldürücü etkisi ile bozar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma karalekesi: Dal sıracası yok ise 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. İlaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Şekerpancarı yaprak lekesi hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk ilaçlamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Domates mildiyösü: çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Kayısı yaprak delen:
1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce,
3. ilaçlama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:
1.ilaçlama: Bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında
2.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğünde,
3. ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre 10-15 gün aralıklarla tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar): Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamanın bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler