CASER PRO

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 40 g/100 l su 28 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 40 g/100 l su(sera) - 40 g/da (tarla) 3 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 40 g/100 l su (sera) - 40g/da (tarla) 3 gün
Hıyar Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 40 g/100 l su 3 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria dauci) 40 g/da 3 gün
Kornişon Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 40 g/100 l su 3 gün
Patates Mildiyö(Phytophthora infestans) 40 g/da 14 gün

CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) İlacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün , domates , hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile gelişimi durdurulabilir.

CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

ilaçlamadan sonra 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde  yağış görülürse ilacın etkiside azalma olacağından ilaçlamayı tekrerlamak gerekir.

-Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip fungisitler üst üste ve uzun yıllar yıllar boyunca kullanıldığında bazı hastalık türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu hastalıklara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip fungisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması hastalıkların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

Fitotksite: CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

 DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil)adlı  bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup   C3;11  olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil)’nun  aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;11  harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

CASER PRO (%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil) Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer ürünler ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

FAMOXADONE
Kuinon ingibitörüdür. Mitokondrial elektron transferini engeller. koruyucu ve uzun etkilidir. Spor çimlenmesini engelleyerek çalışır.

CYMOCANIL
Koruyucu ve tedavi edici özellikte bir fungisittir. Kontak ve lokal sistemik olarak spor çimlenmesini engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde, uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra, uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ

Hıyar, Kornişon  Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Mildiyösü: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağ Mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Patates Mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Karpuzda Alternarya Yaprak Yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Caser Pro uygulamadan sonra 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer uygulamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse bitki koruma ürününün etkisinde azalma olacağından uygulamayı tekrarlamak gerekir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler