CAVERNON

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Kısır yabani yulaf(Avena sterilis) Yer aletleriyle : 120ml/da Cavernon + 100 ml/da AgroPoly 8020
Buğday İngiliz çimi (Lolium perenne) 120+100AgoroPoly 8020 ml/da
Buğday Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 120+100AgoroPoly 8020 ml/da
Buğday Yabani yulaf(Avena ludoviciana) 120+100AgoroPoly 8020 ml/da
CAVERNON (Tralkoxydim 250 g/L), AgroPoly 8020 ile birlikte karışım yapılarak kullanılır. Tavsiye edilen karışımlara kesinlikle uyulmalıdır.
CAVERNON (Tralkoxydim 250 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. 2,4-D aminli (amin tuzları dahil) veya esterli bitki koruma ürünleri Cavernon’dan 5 gün önce veya sonra, Sulfonilüre herbisitleri ise Cavernon’dan 3 hafta önce veya 1 hafta sonra uygulanır.
TRALKOXYDIM:
Seçici sistemik bir herbisittir. Yapraklar tarafından alınır ve floem de büyüme noktalarına doğru taşınır. 
Acetyl CoA carboxylase (ACCase) enzimini engelleyerek, yağ asitlerinin sentezini önler ve hücre gelişimini durdurur. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

Cavernon ve AgroPoly 8020, yukarıda tavsiye edilen dozlarda tank karışımı yapılarak kullanılmak üzere ayrı şişelerde aynı ambalaj içerisinde birlikte pazarlanmaktadır. Cavernon, çıkış sonrası (post-em) uygulanır. Cavernon uygulandıktan sonra yabancı otların yaprakları tarafından hemen alınıp, yabancı otların büyüme noktalarına taşınır. Dolayısı ile Cavernon yabancı otların büyüme noktalarını tahrip ederek etki eder, uygulamadan sonra yabancı otların gelişmeleri hemen durur. Yapraklar 2-3 hafta içerisinde önce sarı kırmızı renge dönüşür ve daha sonra yabancı otlar tamamen ölürler. Cavernon uygulandıktan 1 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Cavernon Yabani yulaf ve ingiliz çimine karşı 2-3 yapraklı döneminden kardeşlenmenin sonuna kadar; kısa başaklı kuşyemine karşı ise 2-3 yapraklı dönemden kardeşlenme başlangıcına kadar olan gelişme dönemlerinde uygulanır. Ancak uygulama sırasında yabancı otların hızlı gelişme içerisinde olmaları gerekir.

Cavernon yabancı otların yukarıda belirtilen uygulama için uygun gelişme dönemlerinde ve hızlı gelişme gösterdikleri durumda uygulandığında en iyi etkiyi verir.

Cavernon yapraklardan alındığı için uygulama sırasında kaplamanın çok iyi yapılması gerekir. Yabancı otlar uygulama için uygun uygulama dönemlerinde olmalarına rağmen kuraklık (susuzluk) veya tarlada aşırı su birikmesi ve yahut ta çok soğuk (don) gibi nedenlerle gelişmeleri yavaşlayıp strese girmişler ise bitki koruma ürününü yeteri kadar alamazlar. Böyle durumlarda Cavernon bitkiler stresten kurtulduktan sonra uygulanmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler