CEDRİKS

CEDRİKS

CEDRİKS

Biyolojik & Botanik

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Bağ Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 300 ml/100 l su
Çilek Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 300 ml /100 l su ( tarla/sera)
Hıyar (sera) Kabakgillerde kök çürüklüğü (Rhizoctonia spp., Phythium spp., Fusarium spp.) 300 ml/da
Kayısı Çiçek monilyası (Monilia laxa) 300 ml /100 l su
Kültür mantarı Örümcek ağı hastalığı(Cladobotrium dendroides) 5 ml/m2
Patates Patates Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Siğil hastalığı (Rhizoctonia solani) 500 ml/100 kg tohum

Pseudomonas fluorescens toprakta ve yaprak filosferinde bulunan alttaş (enzim yoluyla eylem gösteren molekül) yarışma yoluyla patojen kontrolü sağlar.

Cedriks fungisitler ile uyumludur. Herbisit ve insektisitle karıştırmayın.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10 u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Damlama sulama için: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Cedriks uygulamasına bağ’da ilk hastalık belirtileri görülmesi ile başlayınız ve şartlar değişmedikçe 7-10 gün ara ile kullanmaya devam ediniz.

Bağ (Kurşuni küf):
1.Uygulama tanelerin olgunlaşma başlangıcında;
2.ve diğer uygulamalar; bitki koruma ürününün etki süresi (10 gün) dikkate alınarak uygulamalar yapılır.

Kabakgillerde kök çürüklüğü (Hıyar-sera) : Hıyar’da toprak kökenli patojenlere karşı Cedriks ilacı ile ilk uygulama fide dikiminden bir hafta önce damlama sulama ile yapılır. İkinci uygulama fide dikiminin hemen sonrasında, diğer uygulamalar da fide dikiminden sonra 15’er gün aralıklarla yine damlama sulama ile yapılır.

Çilek kurşuni küf: 1. Uygulama ilk çiçeklerin %10’u açınca, 2. Uygulama çiçeklerin % 50’si açınca, 3. Uygulama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır. Uygulama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru bir yer kalmayacak şekilde eşit olarak pülverize yapılmalıdır. Sıcak saatlerde, rüzgârlı havalarda, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH’sı 4,5 – 8,5 arasında olmalıdır.

Patates Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Siğil hastalığı: 100 kg’lık patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen miktardaki ilaç 900-1000 ml. su ile karıştırılır. Püskürtme yönteminde, uygun dozda hazırlanan ilaçlı karışım sırt pulverizatörü ile temiz bir örtü veya sert bir zemin üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. Yumruların her tarafının homojen bir şekilde ilaçla kaplanması için karıştırılması gerekmektedir.

Kayısı Çiçek Monilyası:
1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
1. Uygulama: Tam Çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Kültür Mantarı Örümcek Ağı Hastalığı: Örtü toprağının serilmesinden hemen sonra koruyucu olarak veya ilk mantar taslakları görülür görülmez veya hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez yapılmalıdır. İlaçlama yüzey ilaçlaması şeklinde olup, önerilen bitki koruma ürünleri örtü toprağının nem durumuna göre m²’ye 1 veya 2 litre ilaçlı su gelecek şekilde püskürtülür. Özellikle hastalık çıktıktan sonra yapılacak ilaçlamalarda ilaçlama ile hasat arasındaki süreye kesinlikle uyulmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler