CERVİAN 100 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da larva 7 gün
Pamuk Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da ergin 14 gün
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 100 ml/ da larva 14 gün
Pamuk Kırmızı örümcekler(Tetranychus spp.) 70 ml/da 14 gün
Soya Beyaz Sinek(Bemisia tabaci) 100 ml/ da 7 gün
Soya Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 100 ml/ da 7 gün
Şeftali Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) 50 ml/100 l su nimf, ergin 21 gün

Reaksiyonu yüksek derecede bazik ve asidik olmayan pek çok BKÜ ile karışabilir.

Bifenthrin, kontak ve mide etkili bir insektisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Pamuk- Tütün beyazsineği; Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Pamuk- Yeşilkurt; Tarlada rastgele seçilen 3 m. sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda mücadeleye başlanır.

Pamuk- Kırmızıörümcekler; Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates- Yeşilkurt; 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda derhal mücadeleye başlanır.

Elma- Elma içkurdu; yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları BKÜ uygulanmış bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden öldürmektir.

Elma- Kırmızıörümcek; Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır

Antepfıstığı- Antepfıstığı psillidi; haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patlıcan- Kırmızıörümcek; Patlıcan’da yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Soya- Beyazsinek; bir yaprakta ortalama 15 larva ve pupa bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Soya- Yeşilkurt; yapılan sürveylerde 3 metre sıra uzunluğunda 6 adet larva bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Soya- Kırmızıörümcek; Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprakcık başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege Bölgesine 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ- Salkım güvesi; Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 oC’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. İlk larva çıkışı görüldüğünde mücadeleye karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Şeftali- Şeftali yaprakbiti; Çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma dönüşünceye kadar 50 ağaçta 7 bulaşık dal tespit edildiğinde uygulama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler