CHİLLİNGER 200 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Baraj otu (Diplachne fusca) Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş) Chillinger 200 EC + Agro Poly 8020* 150+150 ml/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) Chillinger 200 EC + Agro Poly 8020* 75+75 ml/da
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) Chillinger 200 EC + Agro Poly 8020* 75+75 ml/da
Çeltik Su ayrığı (Paspalum paspaloides) Chillinger 200 EC + Agro Poly 8020* 75+75 ml/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş) Chillinger 200 EC + Agro Poly 8020* 100+100 ml/da
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş) Chillinger 200 EC + Agro Poly 8020* 100+100 ml/da
- Çeltikte yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tavalardaki tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. En iyi etki için tavaların çok düzgün tesviye edilmiş olmaları gerekir ve ilaçlamadan sonra su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır.
- Sürekli aynı etkili maddeli ilaçların üst üste kullanılmaları direnç oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle aynı sezon içinde CHİLLİNGER 200 EC (Cyhalofop-Butyl 200 g/L) ilacını iki kez üst üste kullanmayınız. Aynı sezonda ikinci bir uygulama gerekirse farklı etkili maddeli Penoxsulam, Propanil ve Bentazon etkili maddeli ilaçlar kullanılmalıdır
 

En iyi etkiyi elde etmek için CHİLLİNGER 200 EC (Cyhalofop-Butyl 200 g/L) sadece yayıcı yapıştırıcısı Agro Poly 8020 ile karıştırılmalıdır. Eğer çeltik tarlanızda Kız otu, Kurbağa kaşığı, Güvercin ayağı ve Kındıra gibi yabancı otlar var ise Penoxsulam etkili maddeli ilaçlarla kar

CYHALOFOP-BUTYL:
Toprakta etkisi olmayan, çıkış sonrası yeşil aksama kullanılan bir herbisittir. Bitki dokularından hızlıca alınan sistemik bir ilaçtır. Genel olarak floemde hareketlidir ve meristemetik dokularda birikir. Dar yapraklı yabancı otların büyümesi uygulamadan sonra 2-3 gün ile 1 hafta içerisinde sarı lekelerin gözükmesi ile durur. Tüm bitkilerin ölmesi 2 ila 3 haftayı bulur. 
Acetyl CoA carboxylase (ACCase) enzimini engelleyerek, yağ asitlerinin sentezini önler. Çimensi otlar ve dikoteledonlar arasındaki hassas seçiciliği bitki hücrelerindeki mevcut ACCase enzimlerindeki farklılığa dayanır. Hassas çimensi otlar ACCace enziminin hassas eukaryotic formunu içerirken, dikoteledonlar hem hassas olan eukaryotic formunu hemde herbisitlere dayanıklı prokaryotik formunun ihtiva eder ve bu onlara cyhalofop-butyle karşı dayanıklılık verir. Çeltiğin cyhalofop-butyl e toleransı hızlı herbisidal aktiviteyi inaktive etmesi buna rağmen çimensi otların bu aktiviteyi hızlandırmasıdır.

CHİLLİNGER 200 EC (Cyhalofop-Butyl 200 g/L) önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya  kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı  aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır.

Dekara kullanılacak su miktarını tespit için önce aletin kalibrasyonu yapılır ve daha sonra ilaçlamaya geçilir. Bunun için  önce aletin deposu su ile doldurulur. Tarla şartlarında çalıştırılarak bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı hesap edilir. Daha sonra hesaplanan alan üzerinden gerekli miktar ilaç ilave edilerek hazırlanır ve ilaçlamaya geçilir.

CHİLLİNGER 200 EC (Cyhalofop-Butyl 200 g/L) çeltikte darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcısı Agro Poly 8020  ile karıştırılarak çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara pülverizatör ile uygulanır. 

İlacı tarlanın her yerine püskürtmek için dekara 25-50 l. su kullanılması tavsiye edilir. 
İlaç uygulandıktan sonra , yabancı ot yüzeyinde kuruması 4-5 saat içinde gerçekleşir.
İlaç yabancı ot üzerinde kuruduktan 4-5 saat sonra tavalara su verilebilir. 
Ancak tavalara su verme işlemi en geç 2 gün içinde  yapılmalıdır. 
Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.  

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler