CHOiSER

CHOiSER

CHOiSER

Fungisit

SC (Süspansiyon Konsantre)
45 g/L + 45 g/L Quinoxyfen + Myclobutanil

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Bağ Külleme (Uncinula necator) 125 ml/ 100 L.su 28
Choiser kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

MYCLOBUTANIL

Koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir. Bitkide yukarıya doğru hareket eder. 

Ergosterol biyosentezini engeller. 


QUINOXYFEN

Mobil ve koruyucu etkili akropetal ve  basipetal olarak taşınan sistemik fungisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Choiser süspansiyon konsantre bir bitki koruma ürünü olduğundan dolayı her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir.

Bağ küllemesi:
1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Choiser içeriğinde bulunan iki farklı etkili madde nedeniyle, hem koruyucu hem de tedavi edici özelliğe sahip bir fungusittir. Choiser açık saha tarımında kullanılır, örtü altındaki ürünlere zarar verebilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler