COBBLER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Pamuk Köpek üzümü(Solanum nigrum) 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Pamuk Bambul otu(Chrozophora tinctoria) 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Pamuk Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Pamuk Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Pamuk Semizotu(Portulaca oleracea) 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Pamuk Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi

Cobbler pamukta çıkış öncesi olarak yıllık yabancı otlara karşı kullanılan sistemik etkili bir herbisittir. Öncelikle yabancı otların kökleri tarafından absorbe  edilir. İkincil olarak da yapraklar tarafından absorbe edilir. Fotosentezi inhibe ederek etkili olur.

 

Cobbler® (500 g/l  Fluometuron) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Cobbler pamuk tohumları ekildikten hemen sonra, yabancı otlar çıkmadan önce kullanılmalıdır. Dekara en az 20-40 lt. su ile kullanılmalıdır. Uygulama yapılmadan önce toprağın keseksiz olması etkin bir başarı için çok önemlidir. Ayrıca Cobbler ‘in aktif hale gelmesi için uygulamanın nemli toprağa yapılması ve uygulamadan sonra yeterli miktarda yağışın düşmesi veya yağmurlama sulamanın yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı   Cobbler mümkünse yağmur yağışı takip edilerek kullanılmalı ya da uygulama yapıldıktan sonra 4 gün içinde 20-30 mm yağmurlama ile sulama sağlanmalıdır.

Sezonda Cobbler  ‘in ya da Fluometuron aktif maddeli bir herbisitin aynı tarlaya birde fazla kullanılmaması gerekmektedir. Üst üste ilaçlama yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler