CODLET

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday - Arpa Kan damlası(Adonis aestivalis) 50 ml/da
Buğday - Arpa Sığır dili(Anchusa azurea) 50 ml/da
Buğday - Arpa Yatık boya kökü (Asperula procumbens) 50 ml/da
Buğday - Arpa Taş kesen otu(Buglossoides arvense) 50 ml/da
Buğday - Arpa Sarı Ot (Boreava orientalis) 50 ml/da
Buğday - Arpa Rum yalancı keteni (Camelina rumelica) 50 ml/da
Buğday - Arpa Yabani tere(Lepidium draba) 50 ml/da
Buğday - Arpa Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 50 ml/da
Buğday - Arpa Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 50 ml/da
Buğday - Arpa Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum) 50 ml/da
Buğday - Arpa Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 50 ml/da
Buğday - Arpa Trakya hardalı (Neslia apiculata) 50 ml/da
Buğday - Arpa Yabani hardal(Sinapis arvensis) 50 ml/da
Buğday - Arpa Uzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 50 ml/da
Buğday - Arpa Kaba tüylü fiğ (Vicia narborensis) 50 ml/da
Buğday - Arpa Adi fiğ (Vicia sativa) 50 ml/da
Buğday - Arpa Boynuz Otu (Cerastium dicothonum) 50 ml/da
Buğday - Arpa Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 60 ml/da
Buğday - Arpa Saka dikeni(Carduus picnocephalus) 60 ml/da
Buğday - Arpa Tarla hazeranı(Consolida regalis) 60 ml/da
Buğday - Arpa Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 60 ml/da
Buğday - Arpa Çoban değneği(Polygonum bellardi) 60 ml/da
Buğday - Arpa Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 60 ml/da
Buğday - Arpa Meryem dikeni (Silybum marianum) 60 ml/da
Buğday - Arpa Parmaklı yavşan otu(Veronica triphyllos) 60 ml/da
Buğday - Arpa Kekre (Acropliton repens) 70 ml/da
Buğday - Arpa Kokar ot(Biforia radians) 70 ml/da
Buğday - Arpa Gökbaş(Centaurea depressa) 70 ml/da
Buğday - Arpa Köy göçüren(Cirsium arvense) 70 ml/da
Buğday - Arpa Doğu ballıbabası (Wiedemania orientalis) 70 ml/da
Mısır İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 70 ml/da
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 70 ml/da
Mısır Uzun loğusaotu (Aristolochia clematitis) 70 ml/da
Mısır Sirken(Chenopodium album ) 70 ml/da
Mısır Sirken(Chenopodium vulvarium) 70 ml/da
Mısır Dil kanatan (Gallium aparine) 70 ml/da
Mısır Gökbaş(Centaurea depressa) 70 ml/da
Mısır Gece sefası (Ipomea stolonifera ) 70 ml/da
Mısır Adi soda otu (Salsola kali) 70 ml/da
Mısır Köpek üzümü(Solanum nigrum) 70 ml/da
Mısır Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 70 ml/da
Mısır Kekre (Acropliton repens) 80 ml/da
Mısır Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 80 ml/da

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılması tavsiye edilmez. Azot, Fosfor ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır. Başka ilaçlarla karıştırılmadan önce, çiftçinin kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Codlet uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakıdan ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Hububat (Buğday-Arpa):

Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki anlamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın. 

Mısır:                                              

Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15oC’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler