CONTİER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 60 ml/100 l su nimf, ergin 14 gün
Bağ İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 25 ml/100 l su nimf, ergin 14 gün
Elma Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi) 30 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin 14 gün
Elma Akdiken akarı(Tetranychus viennensis) 25 ml/100 l su yumurta, nimf ergin 14 gün
Kiraz İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 25 ml/100 l su nimf, ergin -
Şeftali İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 25/100 l su nimf,ergin 14 gün
Turunçgil Turunçgil kırmızıörümceği(Panonychus citri) 20 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin 14 gün
Turunçgil Pas böcüsü(Phyllocoptrata oleivora) 20 ml/100 l su yumurta, nimf, ergin 14 gün

Contier 240 g/l Spirodiclofen Diğer ilaçların formulasyonu ,özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacak ise uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır. Yayıcı yapıştırıcı karıştırılmasına gerek yoktur.

SPIRODICLOFEN

Lipid biosentez (yağ sentezi) inhibitörüdür. Kontakt etkili seçici bir ilaçtır. Kırmızı örümceklerin gelişimlerini engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma- Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma- Akdiken akarı; mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, akdiken akarı sayısının yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapmak gerekir.

Kiraz- İki noktalı kırmızı örümcek; uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağ- iki noktalı kırmızıörümcek; Yapılan sayımlarda ortalama 5–8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Şeftali- İki noktalı kırmızıörümcek; Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapılmalıdır.

Armut- Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15 den fazlasında buluşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Turunçgil- Kırmızıörümcek; ilkbaharda turunçgil bahçelerinde şubat sonu mart başında büyüteç ile yaprakların alt ve üst yüzeyindeki haraketli bireyler sayılır. On yaprakta 10 ve üzeri canlı birey varsa mücadeleye başlanır.

Turunçgil- Pasböcüsü; mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinde 100 meyvede yapılan kontrollerde bir görüş alanında ( 1 cm2) 1-2 adet pas böcüsü görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler