CORRiDOR 50 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 l su 7 gün
Biber (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 l su 1 gün
Çilek Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 l su 3 gün
Domates Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 l su 7 gün
Hıyar (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 l su 3 gün
Kornişon (Sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 g/100 l su 3 gün

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Çilekte çiçeklenme zamanı kullanılabilir.

-Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

WP formülasyonlarla karıştırılabilir. Diğer formülasyonlarla bir ön deneme yapmak gereklidir. Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates, Sebzede Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. 10 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

Biber (Sera), Hıyar (Sera), Kornişon (Sera) Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Bağda Kurşuni Küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;

1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,

2. uygulama: Kullanılan bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara, Doğu Anadolu Bölgelerinde;

1. uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,

2. uygulama: Kapalı salkım döneminde,

3. uygulama: Kullanılan bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Çilekte Kurşuni Küf:

1. uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açınca,

2. uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca,

3. uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler