COT-PAX

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Pamuk Aşırı büyümeyi önler erkencilik sağlar () 100 ml/da Çiçek başlangıcı ile çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml/da 10-15 gün ara ile 3-4 tatbikat
Sarımsak Verim artışı sağlar ( ) 100 ml/da Dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra
Soğan Verim artışı sağlar ( ) 100 ml/da
Yer Fıstığı Verim artışı sağlar ( ) 150 ml/da Çiçek başlangıcı ve tam çiçek döneminde

COT-PAX (Mepiquatchlorid 50 g/L) Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

MEPIQUAT CHLORIDE:

Gibberellik asit biyosentezini engeller.

Bitki boyunca  emilen  ve transloke olan bitki büyüme düzenleyicisidir.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta Kullanılması: Cot-Pax pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.

Cot-Pax’ın sağladığı yararlar: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki olur, böylece sıra araları daha geç kapanır.
-Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.

Cot-Pax uygulamasında nelere dikkat edilmelidir: Cot-Pax etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için;
-Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.
-Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzeni uygulanmalıdır.

Cot-Pax uygulama zamanı: Cot-Pax için en uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden 2 haftalık süre içerisindedir. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkânlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.

Cot-Pax Uygulama Dozu: Cot-Pax genel olarak bir defada ve 100 ml/da dozda uygulanır. Cot-Pax uygulanan tarlada anormal derecede vejetatif bir gelişme olursa birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml/da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir. Parçalı uygulama: Cot-Pax’ın yüksek dozda bir defada kullanılması yerine bu dozun 3 veya 4’e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece Cot-Pax tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklardada Cot-Pax kullanılabilir ve Cot-Pax’ın sağladığı faydalardan istifade edebilir.
Parçalı uygulamada Cot-Pax dozları;
1.uygulama: 25 ml/da (Tarak başlangıcı)
2.uygulama:25-50 ml/da (1.suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)
3.uygulama:25-50 ml/da (2.uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2.suyun önüne
4. uygulama 25 ml/da (Pamukta büyüme devam ediyorsa atılmalıdır)

Cot-Pax yer aletleri ile dekara en az 20 lt. su ile atılmalıdır veya Cot-Pax uygulama zamanı diğer haşere bitki koruma ürünlerinin uygulama zamanına tesadüf ediyorsa haşere bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmalıdır.

Soğan ve sarımsakta kullanılması: Cot-Pax soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.
Kullanma zamanı: Tohumdan baş soğan üretiliyor ise Cot-Pax’ ın en uygun uygulama zamanı ekimden 3-3.5 ay sonradır. Bu dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup 20-25 cm boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır.
Eğer arpacıktan baş soğan yetiştiriliyor ise Cot-Pax’ ın uygulama zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. Cot-Pax’ ın sarımsakta uygulama zamanı arpacık soğanda olduğu gibidir. Gerek soğanda ve gerekse sarımsak ta dikkat edilmesi gereken husus, Cot-Pax’ ın baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

Yer fıstığında Kullanılması: Cot-Pax yer fıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının % 25-30 oranında olduğunu göstermiştir. Cot-Pax yer fıstığında çiçeklenme başlangıcı ve tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamadan alınmıştır. Cot-Pax yer fıstığında bir defada 150 ml/da dozda kullanılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler