CUTTENG

CUTTENG

CUTTENG

Herbisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Kan damlası(Adonis flammea) 50 ml/da 14 gün
Arpa Sığır dili(Anchusa azurea) 50 ml/da 14 gün
Arpa Yatık boya kökü (Asperula procumbens) 50 ml/da 14 gün
Arpa Taş kesen otu(Buglossoides arvense) 50 ml/da 14 gün
Arpa Sarı Ot (Boreava orientalis) 50 ml/da 14 gün
Arpa Rum yalancı keteni (Camelina rumelica) 50 ml/da 14 gün
Arpa Yabani tere(Cardaria draba) 50 ml/da 14 gün
Arpa Uzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 50 ml/da 14 gün
Arpa Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 50 ml/da 14 gün
Arpa Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum) 50 ml/da 14 gün
Arpa Yabani hardal(Sinapis arvensis) 50 ml/da 14 gün
Arpa Uzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 50 ml/da 14 gün
Arpa Kaba tüylü fiğ (Vicia narborensis) 50 ml/da 14 gün
Arpa Adi fiğ (Vicia sativa) 50 ml/da 14 gün
Arpa Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 60 ml/da 14 gün
Arpa Saka dikeni(Carduus picnocephalus) 60 ml/da 14 gün
Arpa Tarla hazeranı(Consolida regalis) 60 ml/da 14 gün
Arpa Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 60 ml/da 14 gün
Arpa Meryem dikeni (-) 60 ml/da 14 gün
Arpa Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 60 ml/da 14 gün
Arpa Parmaklı yavşan otu(Veronica triphyllos) 60 ml/da 14 gün
Arpa Kekre (Acropliton repens) 70 ml/da 14 gün
Arpa Kokar ot(Biforia radians) 70 ml/da 14 gün
Arpa Gökbaş(Centaurea depressa) 70 ml/da 14 gün
Arpa Köy göçüren(Cirsium arvense) 70 ml/da 14 gün
Arpa Doğu ballıbabası (Wiedemania orientalis) 70 ml/da 14 gün
Arpa Trakya hardalı (Neslia apiculata) 50 ml/da 14 gün
Arpa Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 50 ml/da 14 gün
Buğday Kan damlası(Adonis aestivalis) 50 ml/da 14 gün
Buğday Sığır dili(Anchusa azurea) 50 ml/da 14 gün
Buğday Yatık boya kökü (Asperula procumbens) 50 ml/da 14 gün
Buğday Taş kesen otu(Buglossoides arvense) 50 ml/da 14 gün
Buğday Sarı Ot (Boreava orientalis) 50 ml/da 14 gün
Buğday Rum yalancı keteni (Camelina draba) 50 ml/da 14 gün
Buğday Yabani tere(Cardaria draba) 50 ml/da 14 gün
Buğday Uzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 50 ml/da 14 gün
Buğday Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 50 ml/da 14 gün
Buğday Sarkık meyveli yavru ağzı (Hypericum pendulum) 50 ml/da 14 gün
Buğday Yabani hardal(Sinapis arvensis) 50 ml/da 14 gün
Buğday Uzun meyveli bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 50 ml/da 14 gün
Buğday Kaba tüylü fiğ (Vicia narborensis) 50 ml/da 14 gün
Buğday Adi fiğ (Vicia sativa) 50 ml/da 14 gün
Buğday Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 60 ml/da 14 gün
Buğday Saka dikeni(Carduus picnocephalus) 60 ml/da 14 gün
Buğday Tarla hazeranı(Consolida regalis) 60 ml/da 14 gün
Buğday Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 60 ml/da 14 gün
Buğday Meryem dikeni (-) 60 ml/da 14 gün
Buğday Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 60 ml/da 14 gün
Buğday Parmaklı yavşan otu(Veronica triphyllos) 60 ml/da 14 gün
Buğday Kekre (Acropliton repens) 70 ml/da 14 gün
Buğday Kokar ot(Biforia radians) 70 ml/da 14 gün
Buğday Gökbaş(Centaurea depressa) 70 ml/da 14 gün
Buğday Köy göçüren(Cirsium arvense) 70 ml/da 14 gün
Buğday Doğu ballıbabası (Wiedemania orientalis) 70 ml/da 14 gün
Buğday Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 50 ml/da 14 gün
Buğday Trakya hardalı (Neslia apiculata) 50 ml/da 14 gün
Mısır İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 70 ml/da 14 gün
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 70 ml/da 14 gün
Mısır Uzun loğusaotu (Aristolochia clematitis) 70 ml/da 14 gün
Mısır Sirken(Chenopodium album ) 70 ml/da 14 gün
Mısır Yatık sirken(Chenopodium vulvaria) 70 ml/da 14 gün
Mısır Dil kanatan (Gallium aparine) 70 ml/da 14 gün
Mısır Gökbaş(Centaurea depressa) 70 ml/da 14 gün
Mısır Gece sefası (Ipomea stolonifera ) 70 ml/da 14 gün
Mısır Adi soda otu (Salsola kali) 70 ml/da 14 gün
Mısır Köpek üzümü(Solanum nigrum) 70 ml/da 14 gün
Mısır Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 70 ml/da 14 gün
Mısır Kekre (Acropliton repens) 80 ml/da 14 gün
Mısır Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 80 ml/da 14 gün

KALİBRASYON:

Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m2) doğru miktarda ve homojen şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletitin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğü (debisi), memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olduğu kontrol edilerek yapılır. İlaçlama aletinin tankı temiz suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi temiz suyun tamamı tüketilir. Islatılan alan ölçülür.Ölçülen alana göre bir tank dolusu suya gerekli miktar ilç hesaplanır ve Kullanma Şekli paragrafında anlatıldığı gibi ilaçlama aletine katılır. Daha sonra aynı adımla veya vitesle yani aynı hızla ilaçlamaya geçilir. İlaçlama aletinin bir tank dolusunun yettiği alanın miktarının bilinmesi diğer uygulamalarda da faydalı olacaktır.


ALET TEMİZLİĞİ: 

İlaçlamadan hemen sonra ialçlama aleti tamamen boşaltılır, aletin içi ve dışı tamamen yıkanır. Aletin tankının 1/10 doldurulur ve ilaçlama borularının ve memelerinin temizlenmesi için alet çalıştırılır ve tamamen boşaltılır. İlaçlama aletinin tankı yarıya kadar su ile doldurulur, içine temizleyici bir preparat konarak tank su ile doldurulur.Alet karıştırıcısı ve püskürtme mekanizması çalıştırılır ve boruların ve memelerin temizlenmesi sağlanır. Aynı işlemler temiz suyla da yapılarak alet iyice durulanır.


İLACIN ÖZELLİKLERİ:
- Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- İlaçlamadan 2 saat sonra  yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
- Toprakta bakiye bırakmaz.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir.
- Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur.

- Her türlü yer aleti ile uygulanır.

-İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aletleri ile uygulamada  en iyi etki dekara asgari 20 L. su kullanıldığı zaman alınır.

-Tüm tarımsal ilaçlamalarda vücudu koruyucu gerekli tedbirler almalı, lastik eldiven, gözlük ve vücudu koruyan bir elbise giyilmelidir. 

- Boş ilaç ambalajları  başka  bir gaye için kullanılmamalı, usulüne uygun olarak  imha edilmelidir.

-Herbisit uygulamalarında yelpaze huzmeli memeler tavsiye edilmelidir.

-En iyi etki yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu  ve üstlerinin buğday tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.

-Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için ilaçlamadan önce ve sonra yağmurlama sulaması tavsiye edilir.

 

 

CUTTENG (Florasulam+2,4 D  6,25+452,42 g/L ) dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılması tavsiye edilmez. Azot, Fosfor ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile  karıştırılarak  kullanılabilir. Çık sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle önce bir karışım denemsinin yapılmasında , eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.

FLORASULAM:

Kök ve sürgünler tarafından alınıp, ksilem ve floemde taşınır. 

ALS yada AHAS inhibitörüdür. 

 

2,4 D: 

Seçici sistemik bir herbisittir. Tuzları kökler tarafından alınırken esterleride oldukça hızlı bşr şekilde yeşil aksamdan alınır. Bitki gelişim düzenleyicisi olarak çalışır. 

 

 

CUTTENG (Florasulam+2,4 D  6,25+452,42 g/L ) süspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin deposuna dökülür. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

CUTTENG (Florasulam+2,4 D  6,25+452,42 g/L ) Yabancıotların çıkışını tamamladığı devreden , hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.  


Mısır: 

Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı , yabancıotların çıkışını tamamladığı devrede kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 Co nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgesinde kullanılması tavsiye edilmez.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler