DELAXTORE 200 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Bağ Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Yabani hardal(Sinapis arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Yabani dikenli marul(Lactuca scariola) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Eşek marulu(Sonchus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Turna gagası (Geranium dissectum) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Semizotu(Portulaca oleracea) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Sirken(Chenopodium album ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Darıcan(Echinochloa crus-galli) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Topalak (Cyperus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Kanyaş (Sorghum halepense) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Yabani yonca (Medicago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Bağ Sinir Otu (Plantago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Yabani hardal(Sinapis arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Kanyaş (Sorghum halepense) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Yabani dikenli marul(Lactuca scariola) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Eşek marulu(Sonchus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Turna gagası (Geranium spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Semizotu(Portulaca oleracea) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Sirken(Chenopodium album ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Darıcan(Echinochloa crus-galli) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Topalak (Cyperus rotundus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Yabani yonca (Medicago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Meyve Bahçeleri Sinir Otu (Plantago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Yabani hardal(Sinapis arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Yabani dikenli marul(Lactuca scariola) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Eşek marulu(Sonchus spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Yabani yonca (Medicago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Turna gagası (Geranium spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Sinir Otu (Plantago spp.) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Semizotu(Portulaca oleracea) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Sirken(Chenopodium album ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Darıcan(Echinochloa crus-galli) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Topalak (Cyperus rotundus) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Kanyaş (Sorghum halepense) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Bahçeleri Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 – 750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

DELAXTORE 200 SL (200 g/Litre Glufosinate-ammonium ) Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Uygulamada en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Dekara 20-40 litre suyla, düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak uygulama yapılır. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Bitki koruma ürününün etki şekli sistemik olduğundan, ürünün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler