DELİGENTA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Mercimek (Lens culinaris) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Sarıtaş yoncası (Melilotus officinalis) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Trakya hardalı (Neslia apiculata) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Çoban değneği(Polygonum aviculare) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Yabani hardal(Sinapis arvensis) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Kuş otu(Stellaria media) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Adi fiğ (Vicia sativa) 15 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Kokar ot(Biforia radians) 20 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 20 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Boynuz Otu (Cerastium dicothonum) 20 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Meryem dikeni (Silybum marianum) 20 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Buğday Suriye geyik otu (Tordylium syriacum) 20 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır İmam pamuğu (Abutilon theophrasti) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Horoz ibiği (Amaranthus albus) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Sirken(Chenopodium album ) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Semiz otu(Portulaca oleracea) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Köpek üzümü(Solanum nigrum) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Demir dikeni(Tribulus terrestris) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün
Mısır Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 25 g/da (yabancı otların 2-6 yapraklı doneminde) 35 gün

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Deligenta adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B;2/ O;4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Deligenta’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B;2/O;4 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz 

  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Deligenta,  yapraklar ve saplar tarafından alındığı için, buğday ve mısırda çıkış sonrası ve yabancı otların 2-6 yapraklı döneminde uygulanır. Uygulamalar dekara 20 ila 40 Litre su ve yelpaze hüzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır. Bitki koruma ürününün bitki üzerinden yıkanmaması için, uygulama sonrası     4-5 saat yağmur yağmaması gerekir. Uygulama döneminde hava sıcaklığının 10°C üzerinde seyretmesi bitki koruma ürününün etkinliğini arttırır

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler