EFEDOR SC 350

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da damlama sulama 7 gün
Domates (sera) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da nimf, ergin damlama sulama 7 gün
Patlıcan (sera) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da nimf, ergin damlama sulama 7 gün
- Arılara zehirlidir çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Akarsulara ve kullanma sularına bulaştırmayınız.
- Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
- Boş ilaç ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.    
- Başka bir amaçla kullanmayınız. 

EFEDOR SC 350 (Imidacloprid 350 g/L) yüksek derecede alkali ilaçlarla  karıştırılmaz.
IMIDACLOPRID : 
Böcek merkezi sinir sisteminin postsinaptik nikotinik reseptörlerine  bağlanarak  bir antagonist gibi davranır.
Translaminar aktiviteli  kontak  ve mide etkili sistemik insektisit. Bitki tarafından kolayca  alınır ve kök sistemi ile alınır iyi  bir şekilde akropetal olarak bitkiye  dağıtılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domates, Patlıcan, Biber (sera) Tütün beyazsineğine karşı, Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 adet yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler