ELACURE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Hububat Sarıot (Boreava orientalis) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Yabani hardal(Sinapis arvensis) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Gökbaş(Centaurea cyanus) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Pıtrak(Turgenia latifolia) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Kandamlası(Adonis flammea) 150 ml/da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 150 ml /da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Hububat Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense) 150 ml /da Ekinin 3 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
Mısır Sirken(Chenopodium urbicum) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Yabani hardal(Sinapis arvensis) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Köygöçüren(Cirsium arvense) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde
Mısır Eşek marulu(Sonchus arvensis) 150 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı döneminde

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

ELACURE (Bromoxynil 225 g/L)  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3 ,6  olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Elacure ‘ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3 ,6 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

 

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 

-Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..  

-Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

-İlaçlı mahlulü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine püskürtünüz.

-İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız. 

-Çinko ve galvanizli metal kapları ilacın hazırlanmasında kullanmayınız.

 

ELACURE (Bromoxynil 225 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

BROMOXINIL:

Sahip olduğu çok az sistemik etki ile birlikte asıl olarak kontak etkili, seçici bir herbisittir. Yeşil aksamdan alınır, sınırlı miktarda taşınır. 

Fotosistem II alıcı bölgesinde fotosentetik elektron taşınımını engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Yabancı ot mücadelesinde ot rekabeti ne kadar erken kırılırsa o derece çok verim alınır. Ayrıca fide dönemindeki otların kontrolu daha başarılıdır. O nedenle Elacure’ün ekinin 3-5 yapraklı, mısırın 2-4 yapraklı döneminde kullanılmasıyla azami yarar sağlanır. Elacure kontakt etkili bir herbisittir. O nedenle uygulama sırasında otların iyice ıslatılması için yerden uygulamalarda 20-40 l/da su kullanılmalıdır. Çiğ düşmüş ise otların aşırı ıslaklığının gitmesi beklenmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler