ENTERER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 200 ml/da
Mısır Hint Keneviri (Corchorus olitorus) 200 ml/da
Mısır İmampamuğu (Abutilon theophrasti) 200 ml/da
Mısır Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 200 ml/da
Mısır Pıtrak(Xanthium spp.) 200 ml/da
Mısır Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 200 ml/da
Mısır Semizotu(Portulaca oleracea) 200 ml/da
Mısır Darıcan(Echinochloa crus-galli) 200 ml/da
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml/da
Mısır Yapışkan ot(Setaria verticillata) 200 ml/da
Mısır Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 200 ml/da

ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) mısır tarlalarında dar (yıllık ve çok yıllık) ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası uygulanan sistemik bir ilaçtır. ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile bünyeye alınıp yabancı otun içine taşınır. Çok yıllık çimensi otlarda, özellikle Kanyaş'ta (geliç) rizomlara kadar ilerler.
Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece mısır bitkisiyle rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

 

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L)  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B 2  olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Enterer ’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B 2  harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

 

 

ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L), Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

FORAMSULFURON 
İlaçlamadan hemen sonra foramsulfuron bitkinin meristematik dokularına taşınır ve 48 saat içinde önce bu bölgelerde daha sonra bitkinin genelinde kloratik ve nekrotik belirtiler gözükür.

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) motorlu sırt atamizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. ENTERER (Foramsulfuron 22,5 g/L) uygulanmasından önce veya sonra organik fosforlu insektisitler kullanıldığında ürüne zarar verebilir. 5 C° nin altında ve 30 C° nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız. İlaçlamadan 4-5 saat sonra yağacak yağışlardan ilaç etkilenmez. Aşırı stres koşullarında (kuraklık, su birikmesi v.s.) ilaçlamayı erteleyiniz.

Uygulama dönemi: Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler