FAMOSO

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 200 g/100 l su 28 gün
Bağ Külleme (Erysiphe necator) 200 g/100 l su 28 gün
Bağ Ölükol(Phomopsis viticola) 150 g/100 l su 28 gün
Domates (sera) Mildiyö(Phytophthora infestans) 200 g/100 l su 3 gün
Hıyar (sera) Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 250 g/100 l su 7 gün
Karpuz Karpuzda alternaria yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 200 g/da 7 gün

Hem değme (kontakt) hem de lokal sistemik etkili bir fungusittir. İki farklı etki şekline sahip etkin maddeler nedeniyle, hem direnç yönetimi, hem de IPM’e uygundur. İyi bir kalıcı etkisi vardır. Famoso spor çimlenmesini engellemede çok etkilidir. Koruyucu olarak ve aynı zamanda hastalık gelişiminin erken döneminde kullanılmalıdır. Hastalıkların ilaçlara karşı direnç oluşumunu engellemek için, Famoso farklı etki şekline sahip ilaçlarla dönüşümlü olarak kullanınız.

Famoso ( %55 Metiram + %5 Pyraclostrobin ) Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

METIRAM

Sistemik olamayan koruyucu etkili bir fungisittir.

PYRACLOSTROBIN

Citokrom kompleksinde mitokondrial solunumda elektron transferini engeller. Koruyucu tedavi edici ve translaminar etkili bir fungisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan btki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi:

1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde,

3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönmede,

4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ Ölükol:  

*Yaz ilaçlaması:

1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar (Sera) Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde  ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuz Alternarya Yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak  7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler