FENTHOXAN

FENTHOXAN

FENTHOXAN

Herbisit

SL (Suda Çözünen Konsantre)
480 g/L Bentazone

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu PHI
Bezelye Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Bezelye Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Bezelye Ballı baba (Lamium amplexicaule) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Bezelye Kuş otu (Stellaria media) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Fasulye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Fasulye Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Fasulye Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 250 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Yoğurt otu (Galium tricornutum) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Kuş otu (Stellaria media) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Tatula (Datura stramonium) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Kangal (Silybum marianum) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Eşek marulu (Sonchus spp.) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soğan Sirken (Chenopodium album ) 200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde. 30
Soya Topalak (Cyperus spp.) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30
Soya Pıtrak (Xanthium spp.) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30
Soya Semiz otu (Portulaca oleracea) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30
Soya Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30
Soya Sütleğen (Euphorbia prostrata) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30
Soya Sirken (Chenopodium album ) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30
Soya Dil kanatan (Gallium aparine) 150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde. 30

- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- İlacı özel ambalajında kapalı olarak serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Boş ilaç  ambalajlarını ezerek ve toprağa gömerek imha ediniz. Başka amaçla kullanmayınız.

FENTHOXAN (Bentazone 480 g/L)  Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.
BENTAZONE:
Seçici kontak bri herbisittir. Asıl olarak küçük bir taşınma ile yeşil aksamdan alınır, fakat aynı zamanda kökler tarafındanda alınır ve ksilemden akropetale doğru taşınır. 
Fotosistem II alıcı bölgesinde fotosentetik elektron taşınımını engeller

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

FENTHOXAN (Bentazone 480 g/L) çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot  ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken  çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4-yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da a çıkarılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler