FİENO WG

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Bağ Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 200 g/100 l su 28 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 200 g/100 l su 21 gün
Kabakgiller (Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz) Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/100 L su 21 gün
Karpuz Karpuzda alternaria yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 200 g/100 l su 14 gün
Patates Mildiyö(Phytophthora infestans) 200 g/100 l su 28 gün

Fieno WG (% 57 Metiram + % 4,8 Cymoxanil) Uygulama için karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz): Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.

Bağ mildiyösü:
1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2.ve diğer uygulamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi bitiminde, bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler