FİLİKER MC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Yabani hardal(Sinapis arvensis) 35 ml / da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların (2-6 gerçek yaprak)

FİLİKER MC ( 300 g/l Bromoxynil + 300 g/l MCPA ) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Filiker MC Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır. Filiker MC, buğday tarlalarında çıkış sonrası yabancı ot türlerinden yabani hardala (Sinapis arvensis) karşı geliştirilmiş bir herbisittir. ALS grubu herbisitlerden farklı ve iki değişik etki şekline sahip aktif maddeden oluşmaktadır. Buğday alanlarında sorun olan ve Sulfonylurea grubuna dayanıklı yabani hardal türlerine karşı oldukça etkilidir. Filiker MC buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ Uygulandıktan 2 ay sonra diğer münavebe ürünleri ekilebilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler