FLAGFİN

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Domates Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Domates Kanyaş (Sorghum halepense) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Domates Kirpi darı (Setaria spp.) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Domates Darıcan(Echinochloa crus-galli) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Kanyaş (Sorghum halepense) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Darıcan(Echinochloa crus-galli) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Kirpi darı (Setaria spp.) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Yabani fiğ(Vicia spp.) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Yabani jüt (Corchorus olitorius) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**
Mısır Yer fesleğeni (Mercurialis annua) 5 g/da + 25 ml/da AgroPoly 8020**

Flagfin, mısırda ve domateste tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

*Şeker mısırında fitotoksik olduğundan kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılmaz.

** Flagfin mutlaka beraberinde verilen AgroPoly 8020 ile kullanılmalıdır. AgroPoly 8020’nin dozu dekara 25 ml. ‘dir. 

 

Flagfin, domateste yabancıotlara karşı %75 Metribuzin ile karıştırılarak kullanılabilir. Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karışmamalıdır. Herhangi bir tank karışımı yapmadan önce fiziksel, kimyasal ve biyolojik karışabilirliğin küçük çaptaki uygulamalarla gözlemlenmesi gerekmektedir

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

Mısır;

En iyi netice için Flagfin, yabancıotların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. Kanyaş (Sorghum halepense) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancıotların kontrolü için uygulama, yabancıotun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Mısır’ın daha sonraki dönemlerinde yapılan uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için uygulamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

Flagfin şeker mısırında ve tohumluk üretimi yetiştiriciliğinde (ana-baba hatlarında) kullanılmamalıdır.

Flagfin mısır ekimi sırasında ya da sıra arası toprak işlemesi sırasında sistemik organik fosforlu insektisitlerin kullanıldığı tarlalarda uygulanmamalıdır.

•Organik fosforlu bir insektisit ile mısırlarda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Flagfin kullanılmamalıdır.

•Mısır’da Flagfin kullandıktan sonra 4 gün içinde bu organik fosforlu insektisitler uygulanmamalıdır.

•Yüksek hava sıcaklığı bazı hassas mısır çeşitlerinde geçici bir fitotoksitenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple uygulamanın akşamüzeri yapılması önerilmektedir.

 Domates;   

Flagfin, tohumdan yetiştirilen domateslerde bitkiler 2-3 yaprağa ulaştıktan sonra ya da şaşırtılarak yetiştirilen domates tarlalarında, bitkiler şaşırtma şokunu atlattıktan ve yeni büyümeler başladıktan sonra yabancıotların erken büyüme dönemlerinde uygulanır. Flagfin özellikle geniş yapraklı yabancıotların çok olduğu domates tarlalarında %75 Metribuzin ile tank karışımı olarak birlikte de kullanılabilir.

Flagfin (4 g/da) + AgroPoly 8020 (25 ml/da) + %75 Metribuzin (50 g/da) dozundaki tank karışımı uygulamalarından iyi sonuç alınmıştır. Karışım ile ilgili olarak %75 Metribuzin’in etiketini de okuyunuz. Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden Flagfin’in anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile baskıya veya zararlı organizmalar tarafından hasara uğramış mısır veya domates bitkilerine tatbik etmeyiniz.  

Etki Şekli: Diğer Sulfonylurea’larda olduğu gibi Flagfin'in etki yeri acetolactate enzimi sentezidir. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine’in yapımında ihtiyaç vardır. İnkübasyon sonucunda büyüme derhal durur ve sonuçta bitki ölür. Bu enzimin insan ve hayvanlarda bulunmayışı Flagfin’in düşük toksisitesini açıklamaya yardım etmektedir. Duyarlı bitki türlerinde (Amaranthut retroflexus’ta olduğu gibi Flagfin aktivitesinin ilk belirtileri meristematik dokuda görülür. Bu bitkilerde Flagfin uygulamasından sonra büyüme derhal durur. Kloroz, nekrozis ve yapraklarda şekil bozuklukları gibi diğer belirtiler birkaç gün daha geç görülür. Otlar 10 ila 15 gün içinde ölür.

Fitotoksite:Flagfin tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

 Ürün Münavebesi: Flagfin’in toprakta kalıcılığı kısadır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır ve domatesten sonra normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler