FLENTER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 10 ml/100 l su larva 7 gün
Bağ Bağ tripsleri (Rubiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Thrips tabaci) 20 ml/100 l su larva, ergin 14 gün
Çilek Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) 20 ml/da larva, ergin 3 gün
Domates (sera) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 30 ml/100 l su larva 3 gün
Domates (sera) Domates Güvesi (Tuta absoluta) 25 ml/100 l su larva 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 15 ml/da ergin 14 gün
Hıyar (sera) Yaprak galeri sinekleri(Liriomyza spp.) 25ml Flenter+125ml yazlık yağ/100 l su Tank karışımı larva 3 gün
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 12,5 ml/da larva 28 gün
Pamuk Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 25ml/da larva 28 gün
Pamuk Çizgili yaprak kurdu(Spodoptera exiqua) 25ml/da larva 28 gün
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da larva, ergin 3 gün
Şeftali Şeftali filiz güvesi(Anarsia lineatella) 30 ml/100 l su larva 14 gün


-Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
-Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa dan doğal yollarla (fermentasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
-Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur.Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.
-Sıcak  kanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
-Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarda kullanıldığı için doğayı kirletmez.
-Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bu güne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiç birinde fitotoksisite belirtisine rastlanmamıştır.
-Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.
- Kükürt ve kuvvetli  alkali karakterdeki  ilaçlar  ile  karışmaz.
- Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce,  çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.
- Yaprak galeri sinekleri kontrolünde kullanılacaksa yazlık yağ ile karıştırılır.
SPINOSAD
Kontak ve mide etkili insektisit,akarisit ve nematosit.Translaminar hareket ile sınırlı sistemik etkiye de sahiptir.
Nörotransmitleri inhibe ederek klorür kanallarını aktive eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
- İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- pH’sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.
- Bitki koruma ürünü mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alcakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15oC üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Biber çiçek tripsine karşı, küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips, larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı, köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir. Hıyar yaprak galerisineklerine karşı, yaprak galeri sinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse uygulamaya karar verilir. Bitki koruma ürününün seçiminde yararlı türlerin korunması açısından yaralılara olumsuz etkisi en düşük bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

Patates böceğine karşı, günlük ortalama sıcaklık 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı, 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı, rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta çizgili yaprakkurduna karşı, yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı, haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.


*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
DİKKAT: **Yazlık Yağ sadece serada hıyar bitkisinde zarar yapan Yaprak Galeri Sinekleri’ne ve Antepfıstığı Psillidi’ne karşı Flenter bitki koruma ürünü ile tank karışımı yapılarak birlikte kullanılır ve ücretsizdir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler