FORDUS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Bağ Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 75 ml/100 l su 21 gün
Bağ Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 75 ml/100 l su 21 gün
Bağ Bağda ölükol (Phomopsis viticola) 75 ml/100 l su (Yaz uygulaması) 21 gün
Biber (sera) Külleme(Leveillula taurica) 75 ml/100 l su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı(Pyricularia oryzae) 100 ml/da 28 gün
Çilek Çilekte antraknoz (Colletotrichum fragariae, Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum aculatum) 75 ml/da 1 gün
Domates (tarla) Mildiyö(Phytophthora infestans) 75 ml/100 l su 3 gün
Domates (tarla) Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 75 ml/100 l su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 l su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml/100 l su 3 gün
Kabak Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml/100 l su 3 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina ) 75 ml/da 3 gün
Kornişon Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 l su 4 gün
Kornişon Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml/100 l su 3 gün

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Fordus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Fordus un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;11 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

 

  • Evcil hayvanları uygulama yapılmış sahadan uzak tutunuz.
  • Yem ve gıda maddelerini bitki koruma ürünü ile kirletmeyiniz.
  • Uygulama esnasında mümkün olduğunca bitki koruma ürünü ile temastan sakınınız.
  • Sulandırılmamış bitki koruma ürünü gözlerinizi ve derinizi tahriş edebilir.  
  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız

Fordus’un domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi uygulanmalıdır

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.  

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama; çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama; çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama; çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve Diğer Uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol:

Yaz uygulaması:

1.Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.Uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar, Kornişon - Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar, Kornişon ve Kabak - Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27oC’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

 

Domates Mildiyösü: Uygulamaya çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates - Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Biber (Sera) - Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz - Alternaria Yaprak Yanıklığı: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde yapılır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Çeltik Yanıklık Hastalığı: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde bitki koruma ürününün etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü uygulamalar yapılmalıdır.

Çilek - Antraknoz: Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk uygulamadan sonra 10 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır.

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Fordus’un tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler