FRETOX 500 E

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/da
Ayçiçeği Semiz otu(Portulaca oleracea) 200 ml/da
Ayçiçeği Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) 200 ml/ da
Ayçiçeği Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 250 ml/ da
Ayçiçeği Darıcan(Echinochloa crus-galli) 250 ml/ da
Ayçiçeği Yabani yulaf(Avena sterilis) 250 ml/ da
Pamuk Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/ da
Pamuk Semiz otu(Portulaca oleracea) 200 ml/ da
Pamuk Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) 200 ml/ da
Pamuk Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 250 ml/ da
Pamuk Darıcan(Echinochloa crus-galli) 250 ml/ da
Pamuk Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 250 ml/ da
Tütün Horoz ibiği(Amaranthus spp) 250 ml/da
Tütün Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da
Tütün Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 250 ml/da
Tütün Darıcan(Echinochloa crus-galli) 250 ml/da
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 
- Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..  
- Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- Torpak ince ve keseksiz olmalıdır.
-  İlaçtan en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
-  % 10’dan fazla organik madde içeren topraklarda kullanıldığında ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanmayın. 
- Su göllenen yerlerde  kullanılmamalıdır.
-  Fretox 500 E, hastalık , kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması , yüksek tuz oranı gibi nedenlerden ötürü zayıf ve stres durumunda olan bitkilere fitotoksite yapabilir.
-  İlaçlama düzgün yapılmamışsa yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir. 
-  Ateşe yaklaştırmayınız.


FRETOX 500 E Amerikan tipi tütünlerde yaprak koltuklarından çıkan filizlerin kontrolünde ve tütün tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı ot kontrolünde kullanılır. ,

FRETOX 500 E ile ilaçlamadan sonra etkilenebilecek bitkiler:

Hemen        : Pamuk, Fasulye, Bezelye, Soya Fasulyesi, Yer fıstığı, Ayçiçeği   
                     ve Şaşırtılan bitkiler. 

6 ay sonra    : Diğer bitkiler.

Herhangi bir nedenle ilaçlanan tarla bozulduğunda ;

Toprak 15 cm. işlenenerek    : Buğday, Arpa, Pamuk, Patates, Fasulye, Soya ve Bezelye
Toprak işlenmeden                : Mısır, Fasulye ve Bezelye.
FRETOX 500 E başka herhangi bir ilaçla karıştırmayınız.
PENDIMETHALIN: Kök ve yapraklar tarafından alınan seçici bir herbisittir. Yabancı otların çimlenmesi yada toprak yüzeyine çıkması ile çok kısa sürede ölmelerini sağlar. 
Filiz kontrolu için 1 L. FRETOX 500 E 100 L suya veya 100 ml. FRETOX 500 E 10 L suya katılarak iyice karıştırılarak ilaçlı su hazırlanır. Yabancı ot kontrolünde ise ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda FRETOX 500 E başka bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Depo doluncaya kadar su katılır ve karıştırmaya devam edilir.
FRETOX 500 E (Pendimethalin 500 g/L)  kontak etkili olup Amerikan tipi (Virginia) tütünlerde tepe kırımından sonra yaprak koltuklarından çıkan sürgünleri (filizleri -piçleri)  kontrol eder. 

Filiz için doz: 
1 L. FRETOX 500 E (Pendimethalin 500 g/L) 100 L suya karıştırılır ve hazırlanan bu ilaçlı sudan her bitkiye 20 ml. İlaçlı su verilmelidir. 

Filiz için uygulama zamanı:
Çiçeklenme başlangıcında tepe kırımı yapılıp 2 cm.den daha büyük filizler elle alındıktan sonra her bitkinin kırılan tepesinden aşağıya ilaçlı su dökülmelidir. Eğer 1 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. 

Yabancı ot kontrolü için: 
Fretox 500 E tütün dikiminden 1 ay sonra, tütünlerin 6-8 yapraklı döneminde (yapraklar sıra arasını kapatmazdan önce) sırt pompasının ucuna koruyucu şapka takıldıktan sonra tütün bitkilerine değdirilmeden sıra aralarına uygulanmalıdır. İlaçlamadan sonra sulama yapılırsa ilacın etkinliği artar.

Pamuk ve Ayçiçeği:
Ekimden sonra toprak yüzeyine çıkış öncesi uygulanır. Toprağın iyi hazırlanması, keseksiz ve düzgün oluşu ilacın etkinliğini artırır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler