FRİGATE 150 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera) Kök ur nematodu (Meloidogyne incognita, M.javanica) 1 l/da (damlama sulama ile uygulama, fide dikiminden 3-6 gün önce)

FRİGATE 150 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 1 B olarak sınıflandırılmış bir nematisit’tir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FRİGATE 150 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 B harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

 

 

 

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılamaz.

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu: Baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü miktarı belirlenir.

Damlama sulama sisteminin temizliği: Damlama sulama sistemi ile yapılan uygulamalardan sonra ise, tank temiz su ile doldurulup, sistemi çalıştırarak tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesini sağlayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa karıştırılmış olmalıdır.

Serada fide dikiminden 3-6 gün önce, damlama sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler