FULLPAS 100 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Bağ Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 25 ml/100 l su 21 gün
Biber (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su 7 gün
Çilek Külleme(Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae) 50 ml/100 l su 7 gün
Domates Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su (tarla) 7 gün
Domates Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su (sera) 7 gün
Fındık Fındık külleme (Erysiphe spp.) 35 ml/100 l su 7 gün
Gül (Süs Bitkisi) Gül külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae) 25 ml/100 l su 14 gün
Hıyar (sera) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 50 ml/100 l su 7 gün
Kornişon (Sera) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 50 ml/ 100 l su 7 gün
Patlıcan (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su 7 gün
Tütün Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 35 ml/100 l su veya 35 ml/da 14 gün

FULLPAS 100 EC (Penconazole 100 g/L) uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine alınarak yapraklarda taşınır. Bu sebeple uygulamadan kısa süre sonra yağan yağışlardan etkilenmez.

FULLPAS 100 EC (Penconazole 100 g/L) 'nin tesiri kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı halinde tatbik edildiği ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda , karışım halinde kullanılacak ilaç ile fiziksel yönden karışma durumu bu ilaca az miktarda FULLPAS 100 EC (Penconazole 100 g/L) ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir.  Ön karışım yapılarak denenmek şartıyla diğer ilaçlarla karıştırılabilir.

PENCONAZOLE:
Koruyucu ve tedavi edici sistemik  fungisittir,  acropetal translokasyon ile yapraklar tarafından emilir. 
Sterol demetilasyon inhibitörüdür.Mantar gelişimini durdurur, hücre zarı ergosterol biyosentezini bloke eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

FULLPAS 100 EC uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine alınarak yapraklarda taşınır. Bu sebeple uygulamadan kısa süre sonra yağan yağışlardan etkilenmez.

Bağ küllemesi:

1.uygulama; Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama; Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama; Çiçek taç yaprakları döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar; Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Gül külleme: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrarlanabilir.

Tütün külleme: Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

Domates (sera- tarla) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Biber (sera) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Patlıcan (sera) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyar, Kornişon (sera) kabakgillerde külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Çilek külleme:

1.uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

2.ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara 10 gün ara ile devam edilir.

Fındık külleme: Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer uygulamalara hasada kadar devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler