FULLROW

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken. 28 gün
Bağ Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 150 ml/da Köpek dişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken 28 gün
Domates Darıcan(Echinochloa crus-galli) 75 ml /da darıcanlar 10-12 cm boyda iken 28 gün
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 50 ml/da buğday 2-4 yapraklı,3-5 cm boyda 28 gün
Kanola İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da İtalyan çimi 1-4 yapraklı,3-5 cm boyda 28 gün
Mercimek Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Mercimek Yabani yulaf(Avena fatua) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) 50 ml/daBitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir. 56 gün
Patates Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml /da Kanyaşlar 15-20 cm boyda iken 28 gün
Patates Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da, Darıcanlar 8-10 cm boyda iken 28 gün
Soğan Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 50 ml /da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 28 gün
Soğan Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28 gün
Soğan Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28 gün
Şeker Pancarı Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken. 56 gün
Şeker Pancarı Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 50 ml /da Yabani yulaf kardeşlenme döneminde iken 56 gün

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

Yaprak yüzeyi tarafından emilir ve floem ve ksilem yoluyla taşınır. Çok yıllık otların rizom,meristem  ve stolonlarında ve tek yıllık otların meristemlerinde birikir. Sistemik etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Fullrow geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Graminae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıktıktan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili selektif bir bitki koruma ürünüdür. Fullrow uygulama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her döneminde kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önceden kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Uygulamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için uygulama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. Uygulama için yelpaze hüzmeli memeler en uygun olanıdır. Bitki koruma ürünü uygulamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler