GENSİL 2 DS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Arpa Açık Rastık(Ustilago nuda f.sp hordei) 150 g/100 kg tohum
Arpa Kapalı Rastık(Ustilago hordei) 150 g/100 kg tohum
Arpa Çizgi yaprak lekesi (Pyrenophora graminea) 150 g/100 kg tohum
Buğday Rastık(Ustilago nuda f.sp tiritici) 150 g/100 kg tohum
Buğday Sürme(Tilletia spp.) 150 g/100 kg tohum

GENSİL 2 DS (Tebuconazole %2) Tek başına kullanılmalıdır.

TEBUCONAZOLE:
Koruyucu tedavi ve yok edici etkisi bulunan  sistemik fungisit. Acropetal translokasyon ile, bitkinin vejetatif organları tarafından hızlıca emilir. 
Sterol demetilasyon (ergosterol biyosentezini) inhibitörüdür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunamaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise: 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir. Her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0oC altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. Gensil 2 DS 0oC üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler