GOLDAMİRAL 5 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 100 ml/100 l su nimf, ergin 14 gün
Biber (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Biber (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Domates (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Domates (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Gül Gül Koşnili (Parthenolecanium spp.) 100 ml/100 l su larva 7 gün
Hıyar (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Hıyar (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Kayısı San Jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) 100 ml/100 l su larva 14 gün
Kayısı Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) 100 ml/100 l su larva 14 gün
Kornişon (Sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/100 L su larva,pupa,ergin 1 gün
Kornişon (Sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 100 ml/100 L su larva,pupa,ergin 1 gün
Pamuk Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da 28 gün
Patlıcan (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Patlıcan (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 100 ml/100 l su larva, pupa, ergin 1 gün
Şeftali Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) 100 ml/100 l su larva 14 gün
Zeytin Zeytin kabuklubiti(Parlatoria oleae) 100 ml/100 l su larva 14 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili(Saissetia oleae) 100 ml/100 l su larva 14 gün
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 
- Balıklar için zehirlidir,Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. 
- Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- Tavsiyeye uygun  kullanıldığında fitotoksik değildir.
 

GOLDAMİRAL 5 EC (Pyriproxyfen 50 g/L) Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

PYRIPROXYFEN

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. İlaçlanmış bitkilerde bulunan ya da sonradan konan yumurtalar açılmaz. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.

Juvenil hormonu özdeşi olarak görev yapar. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Özellikleri: Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Bitki koruma ürünü uygulanmış bitkilerde bulunan ya da sonradan konan yumurtalar açılmaz. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler. Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Her türlü aletle püskürtülebilir.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytin kabuklubitine karşı zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama yumurtaların % 50’sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

Zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm’lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında Mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50’sinin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90’ının açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının % 50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (zeytin kabuklubiti v.s) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

 Domates (Sera), Biber (Sera), Patlıcan (Sera), Hıyar (Sera), kornişon (Sera) - Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Gül koşnili: İlkbaharda koşnilin beslenerek kabarmasından itibaren henüz yumurtlama dönemine girmeden önce (Nisan ortası veya Mayısın ilk haftası) veya koşnilin yumurta açılımının en yüksek olduğu dönemde, birinci dönem larvalara karşı uygulama yapılmalıdır.

Kayısıda San-Jose Kabuklubiti: Yaz mücadelesi şeklinde, San-Jose kabuklubitinde yavrulama başladığı günlerde 1. uygulama, 2. uygulama ise birinci uygulamadan 20 gün sonra yapılır.

Kayısıda dut kabuklubiti: Birinci ve ikinci döle karşı uygulamalar ilk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra yapılır.

Antepfıstığı psillidi: Mayıs ayı ortalarından itibaren, haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda 100 bileşik yaprakta yapılacak sayımlarda bileşik yaprak başına ortalama 20-30 nimf görülmesi, ilk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir artışın kaydedilmesi, konulan yumurtaların birçoğunun açılmış olması, ve ilk ergin parazitoid çıkışlarının başlamış olması gibi koşullara uyularak tek uygulama yeterlidir.

Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler