GOLDPLAN 20 SP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 g/100 l su nimf, ergin 7 gün
Armut Elma Yeşil Yaprakbiti (Aphis pomi) 20 g/l100 L su (ergin, nimf) 14 gün
Biber (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 30 g/100 l su larva, ergin 3 gün
Biber (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva, ergin 3 gün
Domates Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva ergin (sera) 3 gün
Domates Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 30 g/da larva ergin (tarla) 3 gün
Elma Yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 20 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Hıyar (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 30 g/100 l su larva, ergin 3 gün
Hıyar (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva, ergin 3 gün
Karpuz Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) 25 g/da ergin, nimf 7 gün
Kornişon (Sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 30 g/100 l su larva,ergin 3 gün
Kornişon (Sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva,ergin 3 gün
Nar Nar Beyazsineği (Siphoninus phillyreae) 20 g/100 l su larva 3 gün
Pamuk Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 40 g/da larva, ergin -
Pamuk Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens ) 10 g/da nimf, ergin -
Pamuk Yaprakbiti (Aphis gossypii) 10 g/da nimf, ergin -
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 6 g/da larva, ergin 7 gün
Patlıcan (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva,ergin 1 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) 25 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Tütün Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) 10 g/da nimf, ergin 10 gün

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 

-Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..  

-Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

-Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.

 

GOLDPLAN 20 SP (Acetamiprid %20)  alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

ACETAMIPRID:

Sistemik translaminar özellikte kantak ve mide zehiri bir insektisittir. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

Böceğin sinir sistemini bozarak etki eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Özellikleri: BKÜ sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait, alt, orta ve üst kısımdan alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Domates, Biber, Hıyar, Kornişon  (Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği), Patlıcan (Sera beyazsineği): Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.

Patates böceği: Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve erginleri aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir.

Antepfıstığı psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Karpuz Şeftali  yaprakbiti:  Uygulama zamanını saptama amacı ile  Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Şeftali yaprak biti: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden popülasyonun ¾ ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta yapılan 100 sürgün kontrolünde,  7 bulaşık sürgün mevcut ise uygulama yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler