GONDOLİER 240 EC

GONDOLİER 240 EC

GONDOLİER 240 EC

Herbisit

EC (Emülsiyon Konsantre)
240 g/L Oxyfluorfene

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu PHI
Armut Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 250 ml/da 21
Armut Darıcan (Echinochloa crus-galli) 250 ml/da 21
Armut Kirpi darı (Setaria spp.) 250 ml/da 21
Armut Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 250 ml/da 21
Armut Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 250 ml/da 21
Armut Sirken (Chenopodium album ) 250 ml/da 21
Armut Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus) 250 ml/da 21
Armut Yabani hardal (Sinapis arvensis) 250 ml/da 21
Armut Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) 250 ml/da 21
Armut Kara pazı (Atriplex sp.) 250 ml/da 21
Armut Gelincik (Papaver rhoeas) 250 ml/da 21
Armut Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 250 ml/da 21
Armut Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) 250 ml/da 21
Armut Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 250 ml/da 21
Armut Eşek marulu (Sonchus spp.) 250 ml/da 21
Armut Yavşan otu (Veronica hederifolia) 250 ml/da 21
Armut Kokar ot (Biforia radians) 250 ml/da 21
Armut Papatya (Matricaria chamomilla) 250 ml/da 21
Armut Fare kulağı (Anagalis arvensis) 250 ml/da 21
Armut Semiz otu (Portulaca oleracea) 250 ml/da 21
Armut Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 250 ml/da 21
Armut Köpek üzümü (Solanum nigrum) 250 ml/da 21
Ayçiçeği Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Kirpi darı (Setaria spp.) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Sirken (Chenopodium album ) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Çoban Değneği (Polygonum convol) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Eşek marulu (Sonchus spp.) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Yabani hardal (Sinapis arvensis) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Yavşan otu (Veronica hederifolia) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Kokar ot (Biforia radians) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Kara pazı (Atriplex sp.) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Papatya (Matricaria spp.) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Gelincik (Papaver rhoeas) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Fare kulağı (Anagalis arvensis) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 100 ml/da 21
Ayçiçeği Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 100 ml/da 21
Karnabahar Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 150 ml/da 21
Karnabahar Darıcan (Echinochloa crus-galli) 150 ml/da 21
Karnabahar Kirpi darı (Setaria spp.) 150 ml/da 21
Karnabahar Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 150 ml/da 21
Karnabahar Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 150 ml/da 21
Karnabahar Sirken (Chenopodium album ) 150 ml/da 21
Karnabahar Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus) 150 ml/da 21
Karnabahar Yabani hardal (Sinapis arvensis) 150 ml/da 21
Karnabahar Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) 150 ml/da 21
Karnabahar Kara pazı (Atriplex sp.) 150 ml/da 21
Karnabahar Gelincik (Papaver rhoeas) 150 ml/da 21
Karnabahar Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 150 ml/da 21
Karnabahar Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) 150 ml/da 21
Karnabahar Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 150 ml/da 21
Karnabahar Eşek marulu (Sonchus spp.) 150 ml/da 21
Karnabahar Yavşan otu (Veronica hederifolia) 150 ml/da 21
Karnabahar Kokar ot (Biforia radians) 150 ml/da 21
Karnabahar Papatya (Matricaria chamomilla) 150 ml/da 21
Karnabahar Fare kulağı (Anagalis arvensis) 150 ml/da 21
Karnabahar Semiz otu (Portulaca oleracea) 150 ml/da 21
Karnabahar Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 150 ml/da 21
Karnabahar Köpek üzümü (Solanum nigrum) 150 ml/da 21
Narenciye Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 250 ml/da 21
Narenciye Darıcan (Echinochloa crus-galli) 250 ml/da 21
Narenciye Kirpi darı (Setaria spp.) 250 ml/da 21
Narenciye Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 250 ml/da 21
Narenciye Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 250 ml/da 21
Narenciye Sirken (Chenopodium album ) 250 ml/da 21
Narenciye Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus) 250 ml/da 21
Narenciye Yabani hardal (Sinapis arvensis) 250 ml/da 21
Narenciye Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) 250 ml/da 21
Narenciye Kara pazı (Atriplex sp.) 250 ml/da 21
Narenciye Gelincik (Papaver rhoeas) 250 ml/da 21
Narenciye Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 250 ml/da 21
Narenciye Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus) 250 ml/da 21
Narenciye Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 250 ml/da 21
Narenciye Eşek marulu (Sonchus spp.) 250 ml/da 21
Narenciye Yavşan otu (Veronica hederifolia) 250 ml/da 21
Narenciye Kokar ot (Biforia radians) 250 ml/da 21
Narenciye Papatya (Matricaria chamomilla) 250 ml/da 21
Narenciye Fare kulağı (Anagalis arvensis) 250 ml/da 21
Narenciye Semiz otu (Portulaca oleracea) 250 ml/da 21
Narenciye Bambul otu (Chrozophora tinctoria) 250 ml/da 21
Narenciye Köpek üzümü (Solanum nigrum) 250 ml/da 21
Soğan Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Püsküllü çayır (Bromus sterilis) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Kirpi darı (Setaria spp.) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Sirken (Chenopodium album ) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Çoban Değneği (Polygonum convol) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Eşek marulu (Sonchus spp.) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Yabani hardal (Sinapis arvensis) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Yavşan otu (Veronica hederifolia) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Domuz pıtrağı (Xanthium spp.) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Kokar ot (Biforia radians) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Kara pazı (Atriplex sp.) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Papatya (Matricaria spp.) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Gelincik (Papaver rhoeas) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Fare kulağı (Anagalis arvensis) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) 75 ml/da (Tohumdan) 21
Soğan Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 75 ml/da (Tohumdan) 21
•Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
•İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz
•İlacı kendi ambalajında kapalı olarak serin ve kuru yerde saklayınız.
•Kuraklık , su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu , don zararı veya hastalık yada böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı olarak gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.
•Kullanılan alet ve ekipmanı ilaçlamadan önce ve sonra  bol sabunlu ve sodalı su ile birkaç kez yıkayınız.


GONDOLİER 240 EC (Oxyfluorfene 240 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Her hangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun değildir.
OXYFLUORFENE:
Seçici kontak bir herbisittir. Köklerdense yeşil aksamdan daha hızlı alınır
Protoporphyrinogen oxidase inhibitörüdür.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 L su ile uygulanır.

AYÇİÇEĞİ: Ekimden sonra ilk hafta içinde, y.otların çıkışından önce

SOĞAN: Tohumdan baş soğan yetiştiriciliğinde soğanların 2-4 yapraklı döneminde, Arpacıktan baş soğan yetiştiriciliğinde ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-4 yapraklı gerçek döneminde.

KARNABAHAR: Dikimden bir gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce.

NARENCİYE VE ARMUT: Yabancı otların çıkışından önce

Kullanım ile ilgili bilgiler: Sudaki çözünürlüğü düşük olması nedeni ile bitki koruma ürünü suda erimez ve akıp gitmez, toprak yüzeyinde bir tabaka halinde kalır. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürler. Bu film takasının etkisini devam ettirebilmesi için Gondolier 240 EC uygulamasından sonra hiçbir şekilde toprak işlemesi yapılmamalıdır. Bitki koruma ürününün etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yok ise yağmur veya sulama gerekir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler