GROMSTOR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Arpa Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 1 g/da
Arpa Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 1 g/da
Arpa Gelincik(Papaver rhoeas) 1 g/da
Arpa Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 1 g/da
Arpa Kokarot(Biforia radians) 1 g/da
Arpa Köygöçüren(Cirsium arvense) 1 g/da
Arpa Sarı Ot (Boreava orientalis) 1 g/da
Arpa Taşkesenotu(Buglossoides arvensis) 1 g/da
Arpa Yapışkan nakıl(Silene conoidea) 1 g/da
Arpa Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 1 g/da
Arpa Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 1 g/da
Arpa Yabani fiğ (Vicia spp.) 1 g/da
Arpa Yabani turp(Raphanus spp.) 1 g/da
Arpa Yabani hardal(Sinapis arvensis) 1 g/da
Arpa Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 1 g/da
Arpa Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) 1 g/da
Arpa Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 1 g/da
Arpa Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 1.5 g/da veya 1 g/da + % 0.1 yayıcı yapıştırıcı
Arpa Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 1 g/da
Arpa Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 1 g/da
Ayçiçeği Sirken(Chenopodium album ) 3 g/da+ 25 ml/da yayıcı yapıştırıcı Granstar toleranslı ayçiçeğ; Ayçiceğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı erken gelişme dönemi
Ayçiçeği Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 3 g/da+ 25 ml/da yayıcı yapıştırıcı Granstar toleranslı ayçiçeğ; Ayçiceğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı erken gelişme dönemi
Ayçiçeği Yabani hardal(Sinapis arvensis) 1,5 g/da+ 25 ml/da yayıcı yapıştırıcı Granstar toleranslı ayçiçeğ; Ayçiceğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı erken gelişme dönemi
Ayçiçeği Boz ot(Heliotropium europaeum) 1,5 g/da+ 25 ml/da yayıcı yapıştırıcı Granstar toleranslı ayçiçeğ; Ayçiceğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı erken gelişme dönemi
Ayçiçeği Adi soda otu (Salsola kali) 1,5 g/da+ 25 ml/da yayıcı yapıştırıcı Granstar toleranslı ayçiçeğ; Ayçiceğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı erken gelişme dönemi
Ayçiçeği Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 1,5 g/da+ 25 ml/da yayıcı yapıştırıcı Granstar toleranslı ayçiçeğ; Ayçiceğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı erken gelişme dönemi
Buğday Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 1 g/da
Buğday Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 1 g/da
Buğday Gelincik(Papaver rhoeas) 1 g/da
Buğday Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 1 g/da
Buğday Kokarot(Biforia radians) 1 g/da
Buğday Köygöçüren(Cirsium arvense) 1 g/da
Buğday Sarı Ot (Boreava orientalis) 1 g/da
Buğday Yapışkan nakıl(Silene conoidea) 1 g/da
Buğday Taşkesenotu(Buglossoides arvensis) 1 g/da
Buğday Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 1 g/da
Buğday Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 1 g/da
Buğday Yabani fiğ (Vicia spp.) 1 g/da
Buğday Yabani turp(Raphanus spp.) 1 g/da
Buğday Yabani hardal(Sinapis arvensis) 1 g/da
Buğday Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 1 g/da
Buğday Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) 1 g/da
Buğday Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 1 g/da
Buğday Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 1,5 g/da veya 1 g/da + 0,1 yayıcı yapıştırıcı
Buğday Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 1 g/da
Buğday Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 1 g/da

Önemlidir: Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara ve diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya bitki koruma ürününün taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. Uygulama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

Genel Bilgiler: GROMSTOR kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi azdır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan  1-3 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar bitki koruma ürününün etkisini hızlandırır, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. Uygulama aletlerini aşındırmaz.

 

Fitotoksite: GROMSTOR tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir. Üründe bir zarar çıkabileceğinden GROMSTOR ‘u anormal hava şartları kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

 

Ürün münavebesi:

-Buğday ve arpadaki GROMSTOR kullanımından sonra normal münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

-Tribenuron methyl Toleranslı Ayçiçeği Çeşitlerinin ekildiği tarlanın bozulması durumunda, ilaç uygulamasından sonra 1 ay içerisinde sadece Tribenuron methyl toleranslı ayçiçeği çeşitleri, yazlık hububat ya da mısır ekiniz. Bu ürünlerin ekiminden önce toprak en az 15 cm derinlikte sürülerek işlenmelidir.

- İlaç uygulanmış, Tribenuron methyl  toleranslı ayçiçeği çeşitlerinin hasatından sonra aynı takvim yılında sadece hububat, tarla fasulyesi, keten, kolza, bakla, bezelye veya patates ekilebilir. Ancak, sebze fidesi ya da süs bitkilerinin ekilip/dikilmesi planlanıyorsa kısıtlamalarla ilgili olarak firmasına danışınız.

GROMSTOR (Tribenuron-methyl %75) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

TRIBENURON-METHYL:
Çıkış sonrası yeşil aksamdan kullanılan seçici bir herbisittir. Bir gün içerisinde yabancı otlarda sararmalar görülür, uygun koşullarda ölümler  10-25 gün içinde olur. 
ALS inhibitörüdür. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

GROMSTOR buğday, arpa ve Tribenuron methyl tolreanslı ayçiçeği çeşitlerinde geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot bitki koruma ürünüdür. Düşük dozlarda kullanılır. Seçiciliği çok yüksektir.

Hububat: Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. GROMSTOR uygulama zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir.

En iyi netice, tatbikat yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda uygulama, Gökbaş’ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

Ayçiçeği (Tribenuron Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri): Uygulama ayçiçeğinin 4-6 yapraklı olduğu dönemde, yabancı otların da erken gelişme dönemi olan 2-4 yapraklı veya 15 cm yükseklikte ve çapa ulaşmadan önceki dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalıdır. Dekara 40 l su kullanılması önerilmektedir. Uygulamanın; 25 ml/da dozunda yayıcı yapıştırıcı ile tank karışımı şeklinde yapılması gerekmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler