GROMSTOR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 1 g/da
Arpa Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 1 g/da
Arpa Gelincik(Papaver rhoeas) 1 g/da
Arpa Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 1 g/da
Arpa Kokar ot(Biforia radians) 1 g/da
Arpa Köy göçüren(Cirsium arvense) 1 g/da
Arpa Sarı Ot (Boreava orientalis) 1 g/da
Arpa Taş kesen otu(Buglossoides arvense) 1 g/da
Arpa Yapışkan nakıl(Silene conoidea) 1 g/da
Arpa Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 1 g/da
Arpa Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 1 g/da
Arpa Yabani fiğ (Vicia spp.) 1 g/da
Arpa Yabani turp(Raphanus spp.) 1 g/da
Arpa Yabani hardal(Sinapis arvensis) 1 g/da
Arpa Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 1 g/da
Arpa Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) 1 g/da
Arpa Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 1 g/da
Arpa Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 1,5 g/da veya 1 g/da+%0.1 yy
Buğday Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 1 g/da
Buğday Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 1 g/da
Buğday Gelincik(Papaver rhoeas) 1 g/da
Buğday Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 1 g/da
Buğday Kokar ot(Biforia radians) 1 g/da
Buğday Köy göçüren(Cirsium arvense) 1 g/da
Buğday Sarı Ot (Boreava orientalis) 1 g/da
Buğday Yapışkan nakıl(Silene conoidea) 1 g/da
Buğday Taş kesen otu(Buglossoides arvense) 1 g/da
Buğday Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 1 g/da
Buğday Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 1 g/da
Buğday Yabani fiğ (Vicia spp.) 1 g/da
Buğday Yabani turp(Raphanus spp.) 1 g/da
Buğday Yabani hardal(Sinapis arvensis) 1 g/da
Buğday Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 1 g/da
Buğday Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) 1 g/da
Buğday Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 1 g/da
Buğday Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 1,5 g/da veya 1 g/da + 0,1 yayıcı yapıştırıcı

Önemlidir: Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara ve diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya bitki koruma ürününün taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. Uygulama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GROMSTOR (Tribenuron-methyl %75) kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır.Topraktaki kalıcı etkisi azdır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

Fitotoksite: GROMSTOR tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir. Üründe bir zarar çıkabileceğinden GROMSTOR ‘u anormal hava şartları kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.ÜRÜN MÜNAVEBESİ:
Buğday ve arpadaki  GROMSTOR (Tribenuron-methyl %75) kullanımından sonra normal münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

GROMSTOR (Tribenuron-methyl %75) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.
TRIBENURON-METHYL:
Çıkış sonrası yeşil aksamdan kullanılan seçici bir herbisittir. Bir gün içerisinde yabancı otlarda sararmalar görülür, uygun koşullarda ölümler  10-25 gün içinde olur. 
ALS inhibitörüdür. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

GROMSTOR (Tribenuron-methyl %75)   buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır.Düşük dozlarda kullanılır. Seçiciliği çok yüksektir.

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir.
GROMSTOR (Tribenuron-methyl %75)   uygulama zamanı açısından büyük esneklik sağladığından , uygulama zamanı problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. 
En iyi netice , tatbikat yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. 
Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş'ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler