GRUNİON 101

GRUNİON 101

GRUNİON 101

Herbisit

Suda Çözünen Konsantre (SL)

451,4 g/l + 116,3 g/l 2,4 D Tri isopropylamin tuzu + Picloram tri isopropylamin tuzu

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çim alanlarında Üçgül (Trifolium spp.) 100 ml/da
Çim alanlarında Karahindiba (Taraxacum officinale) 100 ml/da
Çim alanlarında Sinir otu (Plantago major) 100 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kan damlası(Adonis flammea) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Ayrık (Agropyron repens) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kokar ağaç (Alianthus altissima) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Havacıva otu (Alkanna tinctoria) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Horoz ibiği (Amaranthus albus) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Katırkuyruğu (Anaguris foetida) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Adi hanımtuzluğu (Berberis crataegina) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani yulaf(Avena fatua) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Arpamsı brom (Bromus hordeaceus) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Portakal nergisi (Calendula arvensis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani tere(Cardaria draba) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Köy göçüren(Cirsium arvense) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani havuç (Daucus carota) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Güneş dikeni (Centaurea solstitialis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Dönbaba(Erodium hoefftianum ) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Sütleğen (Euphorbia spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yoğurt otu (Galium tricornutum) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Boğa dikeni (Eryngium campestre) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Duvar arpası (Hordeum marinum) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Sarı çiçekli jasmin (Jasminum fructicans) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Karabaş (Lavandula stoechas) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı İtsineği (Marrubium spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yonca (Medicago spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani zeytin (Olea oleaster) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Öküz Çanı-Kayışkıran (Ononis spinosa) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kara çalı (Paliurus spina-christi) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kamış (Phragmites australis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani badem (Prumus webbii) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Tavşanbıyığı (Poa annua) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Çeti (Prosopis farcta) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Meşe (Quercus spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani gül (Rosa spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Böğürtlen (Rubus spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kıvırcık labada (Rumex crispus) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Söğüt (Salix spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı İmam Kavunu (Senecio vulgaris) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yapışkan otu(Setaria verticillata) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Gıcır dikeni (Smilax aspera) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Köpek üzümü(Solanum nigrum) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Ilgın (Tamarix spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yemlik(Tragopogon latifolia) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Demir dikeni(Tribulus terrestris) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Ak üçgül (Trifolium repens) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Pıtrak(Turgenia latifolia) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Kara ağaç (Ulmus campestris) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Hayıt (Vitex agnus-castus) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Yabani fiğ (Vicia spp.) 700-1000 ml/da
Kültür Bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, Havalimanlarında ve Tarihi alanlarda Odunsu Bitkilere karşı Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 700-1000 ml/da

Bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Grunion 101’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda  ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Etiket talimatları doğrultusunda kullanılmazsa tüm bitkilere fitotoksiktir.
 • Her türlü yer aleti ile uygulanır. Yabancı otlar için kullanılan bitki koruma ürünleri için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm’den daha düşük bir basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılması tavsiye edilmez.
 • Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

 

 Atamizör kullanıcılar ve küçük çim saha uygulamaları için kalibrasyon:

 • Ürünün çim alanlarında sorun olan yabancı otlar için dozu 100 ml/da’dır.
 • 100 m2 çim alan için kullanılması önerilen su miktarı yaklaşık 2-4 litredir.

Hazırlanan karışım yeknesak bir şekilde uygulanmalıdır

Çim Alanlarında kullanımı:

Ürünün çim bitkisine zarar vermemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Uygulama yapılacak olan çim alanın yüzeyini ölçünüz.
 • Aşağıdaki belirtildiği gibi kalibre ediniz.
 • Kalibre edildikten ve uygulama alanını ölçtükten sonra, tavsiye edilen Grunion 101 miktarını hesaplayarak uygulama yapınız.
 • Sadece yabancı ot bitki koruma ürünlerine uygun, yelpaze hüzmeli memelere sahip ilaçlama aletleriyle uygulama yapınız.
 • Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörü kullanmayınız; sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız.
 • Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.
 • Uygulamadan 1 gün önce çim alanlarında sulama ve gübreleme yapılabilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler