GURADOR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Külleme (Erysiphe necator) 10 g/100 l su 35 gün
Biber (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 15 g/100 l su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı(Pyricularia oryzae) 20 g/da 35 gün
Domates (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 15 g/100 l su 3 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 15 g/100 l su 14 gün
Elma Alternarya Meyve Çürüklüğü (Alternaria alternata) 20 g/100 l su 14 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria dauci) 20 g/da 3 gün
Kavun Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 15 g/100 l su 3 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 12,5 g/100 l su 14 gün
Turunçgil Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp citri) 20 g/100 l su 28 gün

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir.Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Gurador diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Gurador sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışıma giren ilaçlar 'suda erir ambalajda (WSB) ise', depoya önce bunlar sonra Gurador ilave edilmelidir.
Yayıcı, yapıştırıcı ile karıştırmayın. Bağda, Chropyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir..

TRIFLOXYSTROBIN

Sitokromda mikondrial solunum esnasında elektron transferini engeller. Orta derecede sistemik, ana olarak koruyucu özellikte geniş etki spekturumu olan bir fungisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Kabakgillerde külleme (Kavun) : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27oC’nin üstünde ve orantılı nemin de % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ külleme:
1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4.ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdeklilerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):
1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3. uygulama Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyırılırken yapılmalıdır.

Domates (sera) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Biber (sera) patlıcangillerde külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Elmada Alternaria meyve çürüklüğü:
1.uygulama; meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık ¾ meyve büyüklüğü),
2.uygulama; kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi bitiminde, ikinci uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ Tavsiyelere uygun şekilde kullanıldığında, önerilen bitkilerde herhangi bir fitotoksisiteye neden olmaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler