HALDUS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Depolanmış Buğday Buğday biti(Sitophilus granarius) 1 tablet / 1 m3 hacime kullanılır.

Fumigantlar Fumigasyon Belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilir.

 

Haldus (%56 Aluminium phosohide) Başka bitki koruma ürünleri karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANMA ŞEKLİ:

HALDUS tabletleri depolarda, açık alanlarda çuvallı, dökme ve balya halindeki ürünün (hububat, bakliyat, mısır, pirinç, tütün, kuru meyve, v.b.) üstüne, içine sonda vasıtasıyla eşit bir şekilde dağıtılır. Gaz sızdırmaz örtüler ürünün üstünden tabanına doğru serilir, yığının etekleri gaz kaçırmasını önlemek için kum torbaları ile kapatılır. Çelik ve beton silolarda, dökme gemilerde tabletler özel sonda vasıtası ile farklı derinliklere eşit bir şekilde dağıtılır. Fumigasyon  süresi hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15 °C arasında 5 gün, 15-20 °C arasında

4 gün, 20°C’nin üstündeki sıcaklıklarda 3 gündür. HALDUS tabletleri kutudan çıktıktan sonra, havadaki nem vasıtası ile yaklaşık 2 saat içerisinde gaz çıkarmaya başlar. Ortamda sarımsak (karpit) ve amonyak kokusu gazın çıkmaya başladığının en belirgin özelliğidir. Tabletleri yerleştirme planı önceden yapılmalı ve yarım saatte bitirilmelidir. Fumigasyon yapılan yerlerde fumigasyon işleminin sonuna kadar fumigasyon alanına kimsenin girmemesi için uyarı levhaları asılmalıdır.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler