HELGA SUPER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Ayçiçeği Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Ayçiçeği Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Ayçiçeği Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da
Ayçiçeği Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Ayçiçeği Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Ayçiçeği Tavşan bıyığı (salkım otu) (-) 100 ml/da
Ayçiçeği Yabani arpa (Hordeum geniculatum) 100 ml/da
Ayçiçeği Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 100 ml/da
Bağ Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Bağ Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Domates Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Domates Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Domates Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Kanola Delice(Lolium temulentum) 200 ml/da
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 100 ml/da
Kanola Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 100 ml/da
Kanola Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Kanola Kuş yemi (Phalaris spp.) 100 ml/da
Kanola Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Kanola Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da
Kırmızı Mercimek Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 100 ml/da
Kırmızı Mercimek Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) 75 ml/da
Kırmızı Mercimek Ayrık (Agropyron sp.) 100 ml/da
Nohut Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 75 ml/da
Nohut Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 75 ml/da
Nohut Yabani yulaf(Avena fatua) 75 ml/da
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 75-100 ml/da
Soğan Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Soğan Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Soğan Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da
Soya Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da
Soya Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 100 ml/da
Soya Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 100 ml/da
Soya Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Soya Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 100 ml/da
Şeker Pancarı Yabani yulaf(Avena fatua) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Darıcan(Echinochloa crus-galli) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 75-100 ml/da
Şeker Pancarı Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 75-100 ml/da
-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 
-Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..  
-Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

HELGA SUPER (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HELGA SUPER (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) ’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 1 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

 

HELGA SUPER (Quizalofop-p-ethyl 50 g/L) alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

QUIZALOFOP-P-ETHYL:
Yaprak yüzeyi tarafından alınan sistemik bir herbisittir. Ksilem ve floemde taşınarak meristematik dokularda birikir.İlk önce genç büyüme noktaları etkilenir. Ölümler başlamadan önce yaşlı yaprak dokuları önce mor, truncu yada kırmızıya döner. 
Acetyl CoA carboxylase inhibitörüdür. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon: Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki Koruma Ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir) yabancı otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler