HH-100 Emulsionable

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Domates (sera) Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 100 l/da Solarizasyon ile
Domates (sera) Solgunluk ve Kök çürüklüğü (Fusarium oxysporum, Fusarium solani) 100 L/da Solarizasyon ile
Domates (sera) Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 60-125 ml/m2 Solarizasyonsuz
Domates (sera) Yabancı ot tohumları ( ) 60-125 ml/m2 Solarizasyonsuz

KULLANILDIĞI YER VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
HH-100 Emulsionable her türlü toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera, saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlarına arız olan fungal hastalıklara, nematodlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik edilmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında beher m2’ye 60-125 ml dozda kullanılır.

Önemli Not: Sadece yetiştiricilik yapılacak olan seranın dezenfekte edilmiş olması yeterli olmaz. Fidelerin yetiştirildiği yastıklarında aynı işlemlere tabi tutulması gerekir.

Diğer biti koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

METAM SODIUM:

Toprak fumigantıdır. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü miktarı belirlenir.

UYGULAMA EKİPMANININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır.

KULLANMA ŞEKLİ
HH-100 Emulsionable isimli bitki koruma ürünü seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Sera toprağı sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre, hangisi kullanılıyorsa, fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işi ekimden en az 3-4 hafta önce yapılmalı ve toprak fumigasyonundan evvel tavında olmalıdır.
1.Solarizasyon ile Uygulama: Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçırmayacak şekilde iyice kapatılır, daha sonra bitki koruma ürünü damla sulama sistemi ile toprağın 20-25 cm. derinine kadar inecek şekilde uygulanır. Solarizasyon uygulaması en az 4-6 hafta devam eder.
2.Solarizasyonsuz Uygulama: Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçırmayacak şekilde iyice kapatılır. Bitki koruma ürünü damla sulama sistemi ile toprağa verilir. 15-20 gün örtülü bir şekilde bekletilir. Uygulama yapılacak seranın naylonu veya camları mutlaka kapatılmalı, alan dışına gaz çıkışı engellenmelidir.

TERE TESTİNİN YAPILIŞI Seradan belirli aralıklarla az miktarda toprak numuneleri alınır ve alınan bu topraklar bir yerde birbirine karıştırılır. Bu karışım bir kavanoza konur ve tere tohumu ekilir. Eğer tere tohumları 2-3 günde çıkış yaparsa, toprak ekim ya da dikime hazır demektir. Şayet tere tohumları çıkış yapmazsa, toprak tekrar havalandırmalı ve tere tohumları çıkış yapana kadar beklenmelidir

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler