HİDERUT

HİDERUT

HİDERUT

Herbisit

Emülsiyon Konsantre (EC)

112 + 91 + 71 g/L Ethofumesate + Phenmedipham + Desmedipham

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 75 ml/da
Şeker Pancarı Sirken(Chenopodium album ) 75 ml/da
Şeker Pancarı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 75 ml/da
Şeker Pancarı Köpek üzümü(Solanum nigrum) 75 ml/da
Şeker Pancarı Fare kulağı (Anagalis arvensis) 250 ml/da
Şeker Pancarı Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da
Şeker Pancarı Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 250 ml/da
Şeker Pancarı Bambul otu (Heliotropium europaeum) 250 ml/da
Şeker Pancarı Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 250 ml/da
Şeker Pancarı Köpek üzümü(Solanum nigrum) 250 ml/da
Şeker Pancarı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 250 ml/da
Şeker Pancarı Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 250 ml/da
Şeker Pancarı Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) 250 ml/da
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 350 ml/da
Şeker Pancarı İtalyan Sığırdili (Anchusa azurea) 350 ml/da
Şeker Pancarı Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris) 350 ml/da
Şeker Pancarı Yatık sirken(Chenopodium vulvaria) 350 ml/da
Şeker Pancarı Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 350 ml/da
Şeker Pancarı Şifa Otu (Erigeron canadense) 350 ml/da
Şeker Pancarı Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 350 ml/da
Şeker Pancarı Dil kanatan (Gallium aparine) 350 ml/da
Şeker Pancarı Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 350 ml/da
Şeker Pancarı Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis) 350 ml/da
Şeker Pancarı Gelincik(Papaver rhoeas) 350 ml/da
Şeker Pancarı Adi soda otu (Salsola kali) 350 ml/da
Şeker Pancarı Süpürge otu (Sisymbrium altissimum) 350 ml/da
Şeker Pancarı Kanarya otu(Senecio vulgaris) 350 ml/da

Hiderut adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 : N8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Hiderut’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1,5 : N8 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANIM ZAMANI:

Şeker pancarı                                      

Yabancıotlar

Kotiledon -2 gerçek yaprak dönemi arasında, teklemeden önce         (4-6 gerçek yapraklı dönem)              

Erken çimlenen yabancı otlara karşı kotiledon-2 yaprak 

( 2-6 yapraklı genç dönemlerinde)

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Hiderut , şekerpancarında sorun olan yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılan selektif bir herbisittir.

Şekerpancarı kotiledon-2 yaprak döneminde iken bitki koruma ürününe karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml’den fazla kullanmayınız ve KATLAMA UYGULAMA YAPMAYINIZ. Bitki koruma ürününü kullanırken, şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz. Hiderut, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.

Hava sıcaklığı 25 °C’nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler