İMBATT

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Karapas (Puccinia graminis f.sp tritici) 100 ml/da 35 gün
Buğday Sarı Pas(Puccinia striiformis) 100 ml/da 35 gün
Buğday Kahverengi pas(Puccinia recondita tritici) 100 ml/da 35 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 50 ml/da 35 gün

İMBATT ( Flutriafol 125 g/L) Captan ve Mancozeb terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

FLUTRIAFOL:
Hastalığı yok edici ve koruyucu etkiye sahip, kontakt ve sistemik bir Fungisittir. 
Ergosterol biyosentezini engeller,  fungal hücre duvarının çökmesine ve hifsel gelişimin engellenmesine neden olur. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ Hastalıklara karşı başarılı bir mücadele yapabilmek ve iyi bir ürün verimi elde edebilmek ilk hastalık enfeksiyonlarının başladığı zaman mücadelenin yapılması ile mümkündür

Buğday pas hastalıkları: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şekerpancarı yaprak lekesi hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler