İZO-MALATHİON 20 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut kaplanı(Stephanitis pyri) 300 ml/100 l su nimf , ergin 7 gün
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 300 ml+1 l yazlık yağ/ 100 l su nimf , ergin 7 gün
Bağ Unlu bit(Planococcus citri) 500 ml/100 l su tum donemlerde 7 gün
Boş Ambar Kuru incir kurdu(Ephestia elutella) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Kuru meyve güvesi(Plodia interpuctella) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Kuru üzüm güvesi (Ephestia figuliella) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar İç fındık güvesi(Paralipsa gularis) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Ekşilik böcekleri(Carpophilus spp.) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Testereli böcek(Oryzaephillus surinamensis) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Kuru meyve akarı(Carpoglyphus lactis) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Arpa güvesi(Sitotroga cerealla) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Pirinç biti(Sitophilus oryzae) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Mısır biti(Sitophilus zeamais) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Tütün güvesi(Ephestia elutella) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Tatlı kurt(Lasioderma serricorne) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Patates güvesi(Phthorimaea operculella) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Baklagil tohum böcekleri(Bruchus spp.) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Fasulye tohum böceği(Acanthocelides obtectus) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Boş Ambar Börülce tohum böceği(Callosobruchus maculatus) 625 ml/100 m2 yuzeye -
Çeltik Tepegöz (Triops concriformis) 250 ml/da larva, ergin 7 gün
Elma Altın kelebek(Euproctis chrysorrhoea) 500 ml/100 l su larva 7 gün
Elma Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) 500 ml/100 l su larva 7 gün
Elma Elma pamuklu biti(Eriosoma lanigerum) 300 ml/100 l su nimf , ergin 7 gün
Fındık Fındık Filiz Güvesi (Gypsonoma dealbana) 700 ml/da veya 350 ml/100 l su larva 7 gün
Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts) 900 ml/da nimf -
Gül Gül hortumlu böceği(Rhynchites hungaricus) 250 ml/100 l su ergin 7 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 300 ml/100 l su ergin 7 gün
Kiraz Kiraz sülüğü(Caliroa limacina) 200 ml/100 l su larva 7 gün
Mısır Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 600 ml/da larva 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 300 ml/da nimf, ergin 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymetrasca decedens) 500 ml/da nimf, ergin 7 gün
Pamuk Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 750 ml/da larva 7 gün
Soya Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 750 ml/da larva 7 gün
Süs Bitkileri Gül yaprak biti (Macrosiphum rosae) 250 ml/100 l su nimf, ergin 7 gün
Şerbetçiotu Şerbetçiotu yaprakbiti (Phorodon humuli) 400 ml/da nimf, ergin 7 gün
Yağ Gülü Gül yaprak biti (Macrosiphum rosae) 250 ml/100 l su nimf, ergin 7 gün

İzo –Malathion 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İzo –Malathion 20 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 B harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Alkali özellikte bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Elmada altın kelebeğe karşı mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Diğer mücadele metodları uygulandığında, kimyasal mücadele gerekli olmayabilir. Uygulamalar, ilkbaharda iklim koşullarına bağlı olarak genellikle nisan ortalarına doğru, tırtıllar kışlık yuvalarını tamamen terk ettikleri dönemde yapılmalıdır. Genellikle bir uygulama yeterlidir. Biyopreparatların kullanılması tercih edilmelidir.

Elma pamuklubitine karşı, mayıs ayından itibaren yapılacak kontrollerde, sürgünlerin % 10’unda koloni tesbiti yapılınca uygulama yapılır. 

Armut kaplanına karşı  ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı  dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda, haziranda yapılır.

Kiraz sülüğüne karşı larvaların yaprakların epidermisinde beslenmeye başladığı zamanda yapılmalıdır. Birinci ve ikinci dölün larvalarına karşı bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 2 uygulama yapılır.

Bağda unlubite karşı, mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem, asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre, unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Fındık filiz güvesine karşı, fındık filiz güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Bu amaçla;

1-10 da olan bahçelerde 10 ocak, 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak, 30 da’dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından 10’ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı % 15 olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Pamuk yaprakbitine karşı, tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

 

 

 

Pamukta  yaprakpirelerine karşı, rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Gül hortumluböceğine karşı nisan sonu ile mayıs ortası uygulama için en uygun zaman olarak seçilebilir. Uygulamaya geçebilmek için nisan sonundan itibaren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilmeli, tesadüfen seçilen 100 tomurcuktan 5’inde ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.

Gül yaprakbitine karşı, uygulama bitkinin sürgün, yaprak ve tomurcuklarına ilaçlı su ile kaplanacak şekilde yapılmalıdır.  Uygulamadan hemen sonra yağmur yağacak olursa tekrarlanmalıdır. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Çeltikte tepegöze karşı çeltiğin çimlenme devresinde su kesimini müteakip bitkinin iyice toprağa tutunmasından sonra yapılmalıdır. Bu ekim zamanına göre değişmekle beraber genellikle mayıs ayına denk gelmektedir.

Şerbetçiotu yaprakbitine karşı kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun en yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda bulaşma oranı % 20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprak biti sayısı 20 ise uygulama tekrarlanmalıdır.

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyat) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Soyada pamuk çizgili  yaprakkurduna karşı, 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

 

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler