JETSİS 2.5 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 50 ml/100 l su 3 gün
Ayçiçeği Çayır tırtılı(Loxostege sticticalis) 25 ml/100 l su 3 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 75 ml/100 l su 3 gün
Bağ Dürmece(Sparganothis pilleriana) 50 ml/100 l su 3 gün
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 30 ml/100 l su 3 gün
Domates (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da larva 3 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 15 ml/100 l su 3 gün
Elma Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) 5 ml/100 l su 3 gün
Fasulye Yaprakbiti (Aphis spp) 50 ml/da 3 gün
Fındık Kır tırtılı(Lymantria dispar) 30 ml/100 l su 3 gün
Hububat Süne(Eurygaster spp) 30 ml/da 1-3 dönem nimf 50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 3 gün
Hububat Hububat Hortumlu Böceği(Pachytychius hordei) 30 ml/da 3 gün
Hububat Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp) 20 ml/da –satıh uygulaması 3 gün
Kabak Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da 3 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 25 ml/100 l su ergin 3 gün
Mercimek Hortumlu böcek(Sitona spp.) 50 ml/da 3 gün
Mercimek Apion(Apion spp.) 50 ml/da 3 gün
Mercimek Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3 gün
Mercimek Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3 gün
Mısır Mısır koçankurdu( Sesamia spp) 50 ml/da 15 gün ara ile 3 uygulama 3 gün
Nohut Hortumlu böcek(Sitona spp.) 50 ml/da 3 gün
Nohut Apion(Apion spp.) 50 ml/da 3 gün
Nohut Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3 gün
Nohut Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3 gün
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 30 ml/da 3 gün
Patlıcan Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da larva-pupa-ergin 3 gün
Şeker Pancarı Bozkurt(Agrotis spp.) 25 ml/da 3 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri(Cassida spp.) 25 ml/da 3 gün
Şeker Pancarı Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp) 25ml/da 3 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 L.su 3 gün
Zeytin Zeytin güvesi(Prays oleae) 30 ml/100 l su 3 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili(Saissetia oleae) 25 ml/100 l su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

*Etki süresi 20-30 gündür.

JETSİS 2,5 EC Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

DELTAMETHRIN
Hızlı bir etkiye sahip kontak ve mide etkilidir. 
Tüm piretroitler gibi sinir sodyum kanallarının çalışmasını önler. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Patlıcanda ve Kabakta Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasulye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultunda girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50, patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Dürmece: İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 10 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin ve uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün üst üste 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
** Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

Mercimekte Mantolu böceğe karşı: Çok yoğun bulaşmalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.

Mercimekte Apion’a karşı: Ergin mücadelesinde m2 ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10’un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına ortalama 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 oC’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday Ekin kamburböceği: Yüzey uygulaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı ‘’yumurta+larva’’ olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunlundaki sürgünler üzerinde bulunan o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50’sinin açıldığı devrede, birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler