KALSON

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Mısır (4-8 yaprak) Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Kanyaş (Sorghum halepense) 125 ml/da Bitki koruma ürününü bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 125 ml/da125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Kirpi darı (Setaria viridis) 125 ml/da125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Köpek üzümü(Solanum nigrum) 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Semizotu(Portulaca oleracea) 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde 56 gün
Mısır (4-8 yaprak) Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde 56 gün

KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır.Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır , otlarda gelişim durur yapraklar kırmızı mor renge dönüşür.15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar.Kanyaşta rizomları etkiler ,yeni sürgün vermelerini önler.


MÜNAVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday , arpa, soya fasulyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.

•Arılara az  zehirlidir. Balıklara zararlıdır.Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

•İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.

•Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyip açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

•Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.Komşu kültür bitkilerine  direkt veya indirekt temasından sakınınız.

•Uygulama yapılan alanlarda hayvan otlatmayınız. Bitki artıklarını hayvanlara yedirmeyiniz.

•Kullanılan ekipmanları ilaçlama sonunda deterjanlı su ile yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

•Boş ilaç ambalajlarını her hangi bir gaye için kullanmayınız.Usulüne uygun olarak  imha ediniz.

•İlaç kullanım öncesi iyice çalkalanmalıdır.

•İlacın dökülmesi halinde önce toprak, saman, kıl gibi emici maddelerle ilacı emdirip sonra süpürüp toplayınız, bir kaba koyup yerleşim yerlerinden uzak boş bir alana çukur açıp gömünüz. 

 

 

 

KALSON (Nicosulfuron 40 g/L) Organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

NICOSULFURON:

Seçici sistemik bir herbisittir. Yeşil aksam ve kökler tarafından alınır, ksilem ve floemde meristematik dokulara doğru taşınır. 

ALS yada AHAS inhibitörü olarak çalışır. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon: Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

-Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

-Uygulamadan sonra 4-5 saat yağış olmamalıdır.

-Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile arada en az 7 gün olmalıdır.

* Tatlı mısır ve cin mısır’ da kullanmayınız.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler